Konec přetěžování zaměstnanců! Novela zpřísňuje přestávky

přetěžování

To, že v některých oblastech práce dochází pravidelně k přetěžování zaměstnanců a jejich nepřetržité práci, je takové veřejné tajemství. Teprve teď s tím hodlá vláda něco dělat a v novém zákoníku dojde ke zpřísnění podmínek pro denní i týdenní odpočinek. Odkdy bude zákoník platný a jaké změny zavede?

Přetěžování v nemocnicích

To, že zaměstnanci nemohou pracovat nepřetržitě, je jasné. Přes to bohužel na některých pracovištích k této praxi docházelo a dochází běžně. Zejména v nemocnicích a jiných sociálních zařízení je přetěžování zaměstnanců na denním pořádku.

Přečtěte si také: Jak řešit pracovní úraz?

Cyklus 24 hodin

Podle současného zákoníku práce je nutné poskytnout zaměstnanci mezi koncem jedné a začátkem druhé směny alespoň 11 hodin odpočinku. Podle ustanovení § 90 odst. 2 zákoníku práce může být odpočinek zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku.

Přečtěte si také: Dohled na pracovišti

Nový zákoník ovšem upravuje odpočinkovou dobu tak, že se nebude vymezovat jako odpočinek mezi směnami, ale jako denní. Důležitou podmínkou tedy bude cyklus 24 hodin po sobě jdoucích. To znamená, že zákoník nově počítá i s přesčasy, mezi kterými musí být také dodržen odpočinkový cyklus.

35 hodin týdně

V zákoníku práce také najdete, že zaměstnavatel musí zaměstnanci zabezpečit alespoň 35 hodin (mladistvým 48 hodin) nepřetržitého odpočinku v týdnu tak, aby do něj spadala, pokud možno, neděle.