Akustické prostředí v Polsku a u nás (BOZP)

akustické prostředí

V dnešní době se většina českých škol potýká s problémem vysoké hladiny hluku. To bývá často způsobeno tím, že tyto školy byly postaveny v době, kdy se na budovy tohoto typu nevztahovaly žádné normy ani zákony týkající se hluku ve školních zařízeních.

Jak je tomu v Polsku?

Polsko, zejména město Police, je na tom oproti nám daleko dopředu. Těmto problémům se u nás stát snaží předcházet. Bohužel, dnes již požadované plnění norem se vztahuje pouze na zrekonstruované či nově postavené školy. Dále častým jevem bývá, že o péči o prostředí ve školách se musí starat především řídící pracovníci či organizace, které se většinou musí pro opatření vyčlenit finanční prostředky na úkor jiných investičních záměrů.

Navzdory tomu, že polský stát neprojevuje značnou náklonnost vůči vývoji těchto opatření, si polské školy prostředky dokáží vybojovat. V polském městě Police stála návštěva Skandinávie mezi prvními investicemi do škol. Jak se později díky návštěvě skandinávských škol ukázalo, nebyla to neukázněnost dětí, co zapříčinila nadměrný hluk na školách, byla to špatná akustika. Dnes je tomu již jinak. Pokud to městský rozpočet dovoluje, procházejí školy v Police úpravám a hluk na školách se postupně redukuje. Hlavním propagátorem těchto náhlých změn je dřívější učitel na jedné z polických škol, dnes ředitel vzdělávacího a kulturního odboru města Police, Witold Stefanski. Jeho zkušenost co by učitele byla pro něj velikou inspirací pro zavedení změn. Jakožto učitel se potýkal nejen s nadměrným hlukem, ale především s jeho dopadem na soustředění studentů.

V Police se nachází devět základních škol a šest nižších středních škol, bohužel, během posledních deseti let klesl počet žáků o 32%, což má veliký vliv na výši dotací na provoz škol. Stát si ale uvědomuje problém, který je pro učitele i žáky velmi znepokojující a i přes napjatý rozpočet politici vyčleňují těmto školám peníze.