Jaké jsou novinky při odškodňování pracovních úrazů?

odškodňování

Výkon různých profesí mohou bohužel provázet nejrůznější nemoci z povolání, bolest a pracovní úrazy. Proto je velice důležité, aby v našem právním systému existoval přesně daný způsob odškodnění těchto případů. Další krok k tomu byl učiněn 27. června letošního roku, kdy česká vláda schválila novelu o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, které je způsobeno pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Co tato novela přináší?

Vysoké částky u méně závažných úrazů

Došlo především ke zpřesnění systému odškodňování. Dosud totiž docházelo k vyplácení vysokého odškodného v případech, kdy šlo o méně závažné úrazy jako pády bez zlomenin nebo zhmožděniny. Ovšem při závažnějších úrazech s trvalými následky bylo paradoxně vyplaceno nižší odškodné. Docházelo tak k situaci, že například ztráta sluchu u jednoho ucha nebo třeba ztráta nohy při nutné amputaci následkem úrazu byla oceněna nižší sumou než třeba zhmožděnina hrudní stěny. To je dáno bodovým hodnocením, které se následně přepočítává na konečnou sumu. Navíc se do odškodnění velmi často započítávalo nejenom poškození měkkých tkání, ale třeba i otoky a hematomy. Kvůli tomu se vyplácená částka také zvyšovala.

Peněz se dočkají i učitelé nebo herci

Úprava přináší také doplnění o některé další nemoci z povolání. Jedná se především o hlasové profesionály. Proto do výčtu přibyla nedomykavost hlasivek, fonastenie, dysfonie. I u těchto chorob proto profesionálové mohou dostat odškodnění. Zmiňované nemoci se týkají především lidí, jež se živí hlasem. Do této skupiny řadíme učitele, zpěváky, herce, televizní a rozhlasové moderátory, lektory kurzů. Pokud o novele odškodňování nevíte, franchisová poradenská společnost Extéria s.r.o, která se zabývá bezpečností práce a ochranou zdraví, doporučuje se s ní seznámit. Vždy je totiž důležité znát aktuální legislativu v této oblasti pro případ, že by se u vás ve firmě něco přihodilo. Jestliže si s výkladem otázek souvisejících s odškodňováním nevíte rady, můžete se na firmu obrátit.