Jak domluvit se zaměstnancem náhradu škody?

náhrada škody

Poměrně častou událostí, která se může přihodit i ve vaší firmě, je, že zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu. S takovým problémem se ve své praxi setkalo a jistě ještě setká řada zaměstnanců a zaměstnavatelů. Je přitom třeba brát v úvahu i skutečnost, že tato problematika samozřejmě úzce souvisí s bezpečností práce a ochranou zdraví zaměstnanců. Jak v takovém případě postupovat?

Žádný formulář nepotřebujete

Jestliže jste zaměstnavatel a nejste si přesně jisti, jak v takovém případě postupovat, nejlepší je kontaktovat odborníky. Poradenská franchisová společnost Extéria, která se zaměřuje na oblast bezpečnosti práce, ochrany zdraví zaměstnanců a požární ochrany, v tomto ohledu dokáže velice kvalifikované poradit. Jak se ale tedy v konkrétním případě zachovat? Existuje nějaký správný přesně daný postup? Dá se využít třeba formulář, který poslouží k zápisu škody? Především platí skutečnost, že na tuto událost nenajdete žádný univerzální formulář. Vše se odvíjí od toho, že jde o odpovědnost zaměstnance vůči svému zaměstnavateli. Jde o to v případě, že zaměstnanec při výkonu své práce neúmyslně a nechtěně poškodí nějak majetek patřící zaměstnavateli. Potom je vše otázkou vzájemného jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Náhrada nesmí přesáhnout 4,5 násobek platu

Pokud jde o to, jakou máte při sjednávání škody oporu v našem právním systému, vězte, že právní úpravu těchto otázek řeší Zákoník práce, konkrétně jeho § číslo 250. Další paragraf s číslem 262 potom říká, že výši požadované náhrady škody stanovuje přímo zaměstnavatel. Ovšem existuje zde samozřejmě určité omezení v částce. To definuje jiný z paragrafů zákoníku práce, konkrétně ten opatřený číslem 257. Ten dává na vědomí, že výše požadované náhrady škody nesmí přesáhnout čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního výdělku, který měl bezprostředně předtím, než škodu způsobil. Postup řešení náhrady za škodu uvádí ještě § číslo 263, podle něhož zaměstnavatel má se zaměstnancem dojednat náhradu škody do jednoho měsíce od zjištění škody a stanovení, že má být zaměstnancem uhrazena.