Bezpečí na vodě (BOZP)

bezpečí na vodě

Podle statistik českých vodáckých organizací vyjede ročně na vodu až 600 000 turistů. Jedním z největších propagátorů vodáctví je například známé skautské hnutí či vodácké oddíly, které s tímto trendem začaly již v 80. letech 20. století. Každý vodák je agenturou, u které se hlásí proškolen tak, aby byl informovaný o všem, co se mu může na vodě stát a poradil si s každým takovým problémem.

Jaké nebezpečí tedy na vodě číhá? Každá řeka, kterou vodák sjíždí, se skládá z četných jezů a peřejí. Jak je jistě každému známo, sjíždění řek bývá velmi často spojované s nadměrnou konzumací alkoholu, což vede k nedodržení bezpečnostních pravidel, které velmi často končí bolestivým poraněním nebo dokonce smrtí.

V čem spočívá největší nebezpečí?

Nebezpečí vodáctví spočívá nejčastěji v nebezpečných jezech, které mohou i zkušeného vodáka zmást. U těchto jezů se často silný proud vody nedá odhadnout, bohužel, velmi často se pod těmito jezy vytváří tzv. válec, který tvoří silný proud vody rotující pod jezem. Tyto válce stanoví nebezpečí pro každého vodáka, kterému se v jezu nepodaří udržet na kánoi, kajaku či raftu. Člověk zachycený do tohoto válce má často problémy vyplavat a mnohdy to není ani možné. Proto je velmi důležité být obezřetný za každé situace a vyhnout se kombinaci vodáctví a alkoholu.

Takovýchto nebezpečných jezů je v České republice přes 140 a pro každého záchranáře či hasiče je záchrana člověka z válce velmi obtížná. Jezy, které by měly pro vodáka, byť jen trochu nebezpečné jsou označeny varovnými cedulemi, které by měly předejít problémům. Před kombinací alkoholu a pádla varují i veškeré vodácké organizace, které hovoří ze svých velmi četných zkušeností. Statistiky totiž říkají, že alkohol patří téměř k povinné výbavě vodáků a časté podcenění situace a ztráta respektu k vodě bývají u podnapilého stavu velmi nebezpečné. Alkohol ohrožuje nejen samotné konzumenty, ale také ostatní vodáky, kteří se neopatrnosti ostatních na vodu už nemusí nikdy podívat.