Mluvte se svými zaměstnanci o BOZP

BOZP

Mít svůj vlastní podnik, v němž budete zaměstnávat zaměstnance, je v dnešní době naprosto běžné, přesto se zaměstnavatelé během svého působení stejně dopouští hned několika chyb. Mezi nimi se hlavně zračí jedna velká chyba, a sice ta, že zapomínají na školení na BOZP. O ochraně zdraví a o bezpečnosti na pracovišti by rozhodně měli vědět všichni hned po nástupu. Každý zaměstnavatel je povinen o tom své zaměstnance informovat a je nutné, aby pro ně připravil školení. To by mělo být minimálně jednou za dva roky, pokud tedy nepřijde chvíle, že se změní pracovní postupy, že nepřijde nová technologie, se kterou se musí zaměstnanci naučit, nebo že se nebudou dít velké změny v otázce zaměstnanců. V takových případech je školení nutné samozřejmě i dříve a častěji.

Školení o BOZP je však dobré pro samotný podnik. Mluvte proto se svými zaměstnanci o jednotlivých podmínkách či o povinnostech, aby pak nevznikaly nejrůznější neshody nebo nepříjemnosti, které je pak obtížné vyřešit.

Proč by se mělo mluvit se zaměstnanci o BOZP?

Pokud budete se svými zaměstnanci o BOZP mluvit, pak si můžete být jisti, že je učiníte zodpovědnými. Moc dobře budou vědět, co smí a co nesmí, jaké povinnosti se na ně vážou či jaké povinnosti jsou kladeny na vás jako zaměstnavatele. Mimo jiné vám mohou zaměstnanci přinést nové nápady. BOZP je do jisté míry informuje o tom, kam firma míří, jak nejspíše bude fungovat během následujících měsíců, proto se k vám mohou dostat nejrůznější nápady z řad zaměstnanců, které vám mohou pomoci při rozjíždění firmy. Zaměstnanci se tak stanou ještě důležitější součástí firemní kultury a právě i oni se budou cítit, že si jich vážíte – proto k vám budou otevření, milejší a budou k vám klást jakýsi respekt.

Mimo jiné se při neustálém zmiňování BOZP udrží také bezpečnost práce v podvědomí. Nebojte se například na obědě se zaměstnanci rozebírat otázky týkající se bezpečnosti práce, nebojte se jim jednotlivé podmínky a povinnosti udržovat v podvědomí. Je třeba si uvědomit, že BOZP má své čestné místo ve fungování firmy jako takové. Navíc pravidelné povídání o BOZP snižuje riziko toho, že by snad mohlo dojít k výpadku z nařízených bezpečnostních postupů.