Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v živočišné výrobě

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v živočišné výrobě

Při práci v zemědělství je nutné dbát na pravidla BOZP a eliminovat tak možnost výskytu zdravotních rizik zaměstnanců. Nyní si uvedeme, jaká nejčastější rizika se v této práci vyskytují. Dozvíte se také, co musí zařízení pro chov splňovat.  

Manipulace se zvířaty 

Při péči o zvířata hrozí celá řada rizik. Mezi nejčastější patří riziko přitisknutí ke konstrukci, riziko pádu při jízdě na koni, kousnutí, kopnutí, povalení, bodnutí rohem skotu, klovnutí drůbeže a jiné napadení ze strany zvířete.  

Pohyb v prostorách 

Prostory určené pro chov hospodářských zvířat představují další zdravotní riziko. Může dojít k pádu do nezakrytého kanálu, k pádu na mokrém povrchu podlahy, nebo k pádu do jímky.  

Údržba stájové techniky 

Při údržbě techniky potřebné pro chov se vyhodnocují rizika uklouznutí, poranění o ostré hrany, riziko úrazu při opravě stroje za chodu, nebo při používání chemických prostředků při úklidu prostor.  

Co musí splňovat zařízení pro chov zvířat 

Aby byla dodržena bezpečnost a ochrana práce na pracovišti, je nutné dbát zákonných postupů. Vstup do prostoru pro chov zvířat musí být vybaven desinfekčními rohožemi. Rampy, chodby a podlahy musí být vždy volné a udržované. V případě mokrého provozu se musí jednat o omyvatelnou podlahu, která je dostatečně vyspádovaná.  

V prostoru je nutné dodržovat vzdušnost a také dostatek světla. Vrata prostoru pro chov zvířat musí jít zajistit i v otevřené poloze, aby bylo možno místo větrat. Prostor musí splňovat podmínky pro bezpečnou práci a k dispozici vždy má být návod a dokumentace k zařízením, například na dojení nebo ke chladicímu zařízení.  

Dále je potřeba dbát na bezpečný provoz transportních zařízení, kdy dochází k odklidu hnoje či přepravě krmných směsí. Vždy je nutné zajistit, aby byly venkovní výběhy a pastviny zabezpečeny tak, aby byl znemožněn únik zvířat.  

Dodržovat zásady BOZP je zaměstnavatel povinen příslušnými zákony.