Bezpečností rizika při úklidu prostor. Čemu pracovníci čelí?

Bezpečností rizika při úklidu prostor. Čemu pracovníci čelí?

Dnes se zaměříme na rizika, která vznikají při úklidových službách. Mezi tyto odvětví se kromě běžného úklidu prostor řadí také deratizační služby, dezinfekce a dezinsekce. Jak jsou na tom tyto obory z hlediska BOZP?  

Opakující se pohyby 

Výše vyjmenované činnosti spadající pod úklid jsou relativně náročným zaměstnáním, jelikož u nich dochází ke stále se opakujícím pohybům. Neustálá potřeba se ohýbat, předklánět, nebo zvedat břemena se promítá do rizik, která zaměstnancům vznikají. Je třeba brát také v potaz, že zaměstnanci přicházejí do styku s čisticími a dezinfekčními prostředky. Používají také rozličnou úklidovou techniku, jako jsou jednokotoučové stroje nebo vysavače. Někdy dokonce pracují ve výškách.  

Všechny tyto okolnosti je třeba do BOZP zahrnout a věnovat se eliminaci vzniku rizika úrazu a poškození zdraví při práci.  

Jakým výzvám pracovníci čelí?  

Z hlediska BOZP se pracovníci v úklidových službách setkávají s celou řadou rizik. Jak jsme již zmínili, z dlouhodobého hlediska je nutné co nejvíce dbát na ergonomii práce z důvodu opakující se namáhavé práce v předklonu, která je často příčinou bolestí pohybového aparátu. S tím je spojena také manipulace s břemeny, kdy je nutno přesouvat například těžký nábytek a další předměty, pod kterými pracovník provádí úklid. Práce v nevhodném postoji u zaměstnanců často vede k poruchám svalů, nervů a kloubů.  

Chemické prostředky 

Zátěží pro zaměstnance je také neustálá potřeba stát na nohou, která vede k otokům či bolestem dolních končetin. To ale není vše, čemu pracovníci v úklidu čelí. Při evaluaci minimalizace rizik je brát v potaz i práci s nebezpečnými čisticími látkami, které mohou poškodit kůži či sliznice pracovníka. Dále jsou to také parazité, kteří mohou zaměstnanci způsobit vznik nemoci či alergie.  

Mezi další rizika se řadí i nebezpečí uklouznutí, hluk při práci se strojem, nebo zásah elektrickým proudem.