Užitečné knihy jako zdroj informací ohledně BOZP a PO

Užitečné knihy jako zdroj informací ohledně BOZP a PO

Přinášíme vám užitečné zdroje informací, které potřebujete ohledně bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti, a také informace k požární ochraně. Projděte si tyto tituly a zjistěte, který se pro vaši praxi nejlépe hodí.   

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy OHSAS 

Jedna z nejprodávanějších knih v oblasti BOZP byla napsána v roce 2012. Její autor Zdeněk Šenk v ní pojednává o tom, jak účinně pracovat se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kniha navazuje na již nejprodávanější knižní titul v této oblasti.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, 2. vydání 

Autor Tomáš Neugebauer v knize představuje současné chápání BOZP a nastiňuje základní požadavky pro prevenci vzniku potencionálních rizik. Dozvíte se ale užitečné informace i z jiných odvětví – základy požární ochrany nebo ekologie ve firmě. Kniha nabízí informace o technických normách i právních předpisech. Věnuje se ale také praktickému krizovému managementu.  

BOZP a PO v příkladech školské praxe 

Kniha z roku 2015 je zaměřena na představení praktického využití právních i dalších předpisů přímo ve školské praxi. Kromě odborného textu v ní naleznete také několik praktických příkladů přímo z praxe, včetně konkrétního právního předpisu, který se dané situace týká. Přehledně se tak seznámíte s bezpečností práce nejen zaměstnanců školy, ale také dětí, žáků a studentů.  

Bezpečnost elektrických zařízení – příručka pro konstruktéry 

Titul Jiřího Vlčka z roku 2007 je speciálně věnována praxi návrhářů, konstruktérů, vývojářů a výrobců elektrických zařízení. Skvěle poslouží i všem, kdo tyto výrobky dále dovážejí a prodávají. Přehledně se v ní dozvíte všechny potřebné evropské normy týkající se bezpečnosti elektrických zařízení, ale i informace o zkouškách elektrické bezpečnosti, které musí všechny výrobky splňovat.