Nejčastější nedostatky při kontrolách v oblasti BOZP. Nenechte si udělit pokutu

Nejčastější nedostatky při kontrolách v oblasti BOZP. Nenechte si udělit pokutu

Podle posledních statistik se mezi námi najde až čtyřicet procent zaměstnavatelů, kteří nemají ani zdání o tom, co je to bezpečnost práce a co musí v rámci bezpečnosti práce splňovat. To však vede k udělení nemalých pokut ve chvíli, kdy na dveře podniku zaklepe kontrola ze státní správy. Pakliže se sankcím, jež mohou sahat až do výše několika milionů korun, chcete vyhnout, je třeba splnit vše, co splnit musíte. Pojďme se podívat na věci, ve kterých lídři společnosti v rámci BOZP nejvíce chybují.  

Nedostatečně informovaní zaměstnanci 

Mezi nejčastější nedostatky, za které bývá udělená nemalá pokuta, patří nedostatečná informovanost zaměstnanců. Pracovníci často nejsou informováni (nebo jsou, ale jen okrajově) o změnách předpisů nebo o tom, jak mají přistupovat k technickým zařízením. Velké mezery mají nejen v oblasti bezpečnosti práce, ale také v oblasti požární ochrany. Nejsou si vědomi toho, jak postupovat při vzniku požáru.  

Absence ochranných pomůcek 

Jednou z mnoha chyb je také absence ochranných pomůcek. Zaměstnancům nejsou přidělovány ochranné pracovní prostředky, i když na ně mají nárok. Tím, že ochranné pracovní prostředky chybí, se zaměstnavatelé často dostávají do konfliktu nejen s kontrolou ze státní správy, ale také s finančními úřady, případně také s inspekcí práce, která považuje vámi nabízené pracoviště za nevyhovující.  

Neznalost hygienických předpisů 

Zejména nyní, v době panujícího koronaviru, je zapotřebí, aby zaměstnanci věděli a znali veškeré hygienické předpisy. Tím chrání nejen sebe, ale také své okolí. Bohužel o požadavcích na hygienu nejsou příliš často informováni. Tím si však sami zaměstnavatelé pohrávají s možností uzavření provozu podniku. 

Neohlášené pracovní úrazy 

V mnoha podnicích si zaměstnanci nejsou vědomi toho, že by se musely ohlašovat pracovní úrazy nebo nemoci z povolání. Zaměstnavatel je často sám odškodní a tím to považují za uzavřené, ale tento postup není správný.