Bezpečnost práce ve výškách. Co byste měli vědět a znát

Bezpečnost práce ve výškách. Co byste měli vědět a znát

V tomto článku si uvedeme základní bezpečnostní prvky, které byste měli respektovat v případě, že budete pracovat ve výškách. Jejich dodržování je základ pro ochranu před pádem z výšky.  

Základní povinnosti zaměstnavatele 

Každý zaměstnavatel by měl dodržet základní podmínky BOZP, která je nutné dodržet v případě, že bude jeho zaměstnanec pracovat ve výšce nebo tam, kde může hrozit pád do hloubky. Zaměstnavatel je tedy vždy povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců. Dále pak zajišťovat potřebná školení pro všechny zaměstnance, kteří se budou těchto aktivit účastnit.  

Jako zaměstnavatel jste také povinni neustále vyhledávat potencionální rizika, která při práci mohou hrozit, a snažit se je ihned odstranit. Samozřejmostí je také poskytnutí ochranných pracovních prostředků pro danou práci.  

Zaměstnanec musí procházet zdravotními prohlídkami 

Pravidelné zdravotní prohlídky jsou nedílnou součástí práce ve výškách. Zde je zaměstnavatel povinen dle předpisu č. 79/2013 Sb. zajistit možnost absolvovat pravidelné zdravotní prohlídky. Lidé pracující ve výškách pak obvykle podstupují zdravotní prohlídku nejméně jednou za 4 roky. V případě, že zaměstnanec dovrší věku 50 let, následně dochází na pravidelné prohlídky jednou za dva roky.  

Nejčastější příčiny pádů z výšky 

Mezi nejčastější příčiny vedoucí k pádu z výšky, při kterých dochází často k fatálním následkům pro zaměstnance, patří několik hlavních faktorů. Ze strany zaměstnavatele dochází k pochybení při stavbě jištění – na vině jsou například nesprávné postupy při instalaci zábradlí a ohrazení. Ze strany zaměstnanců pak dochází k častému nerespektování povinností bezpečnosti práce ve výškách. Lidé, kteří ve výškách pracují denně, si zkrátka myslí, že se jim nic stát nemůže, a po letech praxe přestanou dbát na důkladné jištění. To se jim mnohdy stává osudným.  

Zaměstnanec i zaměstnavatel by měli dodržovat daná doporučení a předejít tak vážným nehodám na pracovišti.