Proč je dobré mít školení řidičů manipulační techniky?

Jste provozovatelem skladu nebo podniku? Víte o tom, že je pomocí školení řidičů manipulační techniky možné mnohonásobně zvýšit bezpečnost vašich zaměstnanců? Mnohdy se takto zvýší i efektivita práce v prostoru podniku nebo skladu.  

Nevyškolená osoba mnohdy nadělá paseku 

Školení obsluhy je v případě elektrických vysokozdvižných nebo paletových vozíků zákonem nařízené. Pokud se ale jedná o vozíky bez automatického pojezdu, záleží pouze na zaměstnavateli, zda své zaměstnance na školení vyšle. Přitom právě školení jsou dělaná pro to, aby se zvýšila efektivita práce. Navíc se zaměstnanec vyškolí s vozidlem pracovat tak, aby byl schopen pracovat přesněji a rychleji. Vyhnete se tak například delším prostojům nebo situaci, kdy dochází ke vzniku nehod. Poničený vozík či materiál si zkrátka nepřeje nikdo z nás.  

Kdo školení provádí 

Nejčastěji se jedná o firmu, která se přímo specializuje na školení. V rámci domluvy si zajistíte, zda se bude školení uskutečňovat u vás ve firmě, nebo v provozu školicího střediska. Nejčastěji se školení opakují jednou za rok a jejich součástí je také zkouška a následný certifikát pro zaměstnance.  

Jak školení probíhá 

Školení řidičů manipulační techniky mívá nejčastěji dvě části. Během teoretické části se zaměstnanci obeznámí s technickou stránkou práce s manipulační technikou. Je jim vysvětleno, jak bezpečně manipulovat se samotným vozíkem, ale i s předměty, které budou zvedat. Školitel vysvětlí všechna úskalí práce a bude se snažit o to, aby uvedl dostatek příkladů z praxe. Druhá část školení je pak věnována samotné praktické manipulaci s technikou, pomocí které se přesouvají předměty.  

Pomocí školení se zaměstnanci seznámí se správnou technikou obsluhy manipulační techniky. Budou vědět, jaké ochranné pomůcky při práci používat. Tím se především sníží riziko úrazu nebo poškození materiálu.