Požární ochrana v podniku se nesmí podceňovat. Odpovědným je zaměstnavatel

Požární ochrana v podniku se nesmí podceňovat. Odpovědným je zaměstnavatel

Ochrana podniku před vznikem požáru je nedílnou součástí každého prostoru. Jde především o zásady vedoucí k ochraně lidských životů. Každý podnik má své specifické náležitosti. Celkově ale existuje několik základních bodů, které byste měli vědět a dodržovat. Kdo zodpovídá za požární ochranu podniku?  

Za požární ochranu zodpovídá zaměstnavatel 

Za to, že jsou splněny všechny potřebné normy k požární ochraně na pracovišti, zodpovídá vždy jednotlivý zaměstnavatel nebo případně podnikatel. Nehraje přitom roli, jakému druhu činnosti se tato osoba v rámci podniku věnuje. Pokud se firma nachází v pronajatých prostorách, je důležité v rámci nájemní smlouvy jasně stanovit, jaká je odpovědnost za plnění povinností u jednotlivých smluvních stran.  

Základ je průchodnost únikových cest 

Existuje několik základních zásad, které musí zaměstnavatel dodržet, aby byla zajištěna požární bezpečnost na pracovišti. Například to, že únikové i nouzové východy musí být za běžného provozu vždy dobře označené a průchodné. Toto je naprosto nutné minimum, které je třeba skálopevně dodržet.  

Bezpečnostní zařízení musí být po ruce 

Každý podnik musí disponovat dostatečným počtem hasicích přístrojů a dalších ochranných pomůcek. Ty byste vždy měli mít umístěny tak, aby je bylo v případě nutnosti možno kdykoliv rychle použít. Nezapomeňte ani na bezpečnostní značky a příkazy. V rámci bezpečnosti je nutné pravidelně provádět požární prohlídky. Ty je nejlepší si pevně zakotvit do svého kalendáře, abyste předešli případným pokutám.  

Dokumentace k požární ochraně byla vypracována pro to, aby chránila celý provoz podniku. Je proto více než vhodné se jejími instrukcemi řídit a chovat se tak, aby se nebezpečí požáru naprosto eliminovalo. Spolupracujte se specialisty, kteří se zabývají požární ochranou a maximálně dodržujte doporučené postupy.