Kontejnery na tříděný odpad. I ty musí splňovat požadavky BOZP

Kontejnery na tříděný odpad. I ty musí splňovat požadavky BOZP

Věděli jste o tom, že podle zákona o odpadech platícího od 1. ledna 2021 existuje povinnost zařadit odpady v souladu s Katalogem odpadů a následně je shromažďovat podle druhů a kategorií? Tyto kontejnery je v rámci BOZP nutné označit nebo barevně odlišit.  

Když netřídíte, hrozí vám pokuta 

Katalog odpadů určuje, do jaké skupiny musí být odpady umístěny. V případě papíru a plastu, který naplňuje charakter obalového odpadu, je nutné jej zařadit do skupiny 15. Zde patří například karton, PET lahve nebo folie. Pokud jde o noviny nebo kancelářský papír, ten je nutno zařadit do skupiny 20.  

Nová povinnost ukládá nutnost odpady třídit. Tato povinnost nenáleží pouze těm, kdo si vyřídili povolení příslušného úřadu. Pokud bude docházet k nesprávnému zařazení odpadů podle Katalogu, hrozí původci tohoto odpadu pokuta až ve výši 10 milionů Kč.  

Třídění plastu 

Do kontejneru na plastový odpad se řadí sešlápnuté PET lahve, sáčky, tašky, fólie, kelímky od mléčných produktů, obaly od čisticích a pracích prostředků, pěnový polystyren, nebo obaly z CD. Nikdy byste zde neměli odkládat obaly se zbytky potravin či chemikálií, ani podlahové krytiny či vodovodní trubky.  

Třídění papíru 

Většinou si pro tuto surovinu můžete pořídit modrý kontejner. Je ale možné využít i jiné barvy, pouze je třeba jej vhodně označit. Zde se kromě kancelářského papíru a novin budou ukládat také letáky, plakáty, časopisy, kartony a krabice. Nepatří zde ale mokré nebo mastné papíry či kartony.  

Třídění skla 

Do nádob určených pro sklo je možno odkládat lahve od nealkoholických a alkoholických nápojů, sklenice od kečupů či zeleniny a další zavařovací sklenice. Patří sem i tabulové sklo. Do nádob pro třídění skla se ale nebudou vkládat autoskla, varné skla, ani porcelán či keramika. 

Třízení odpadu nově nařizuje zákon, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám.