BOZP a koronavirus. Jaké povrchy se doporučuje dezinfikovat?

BOZP a koronavirus. Jaké povrchy se doporučuje dezinfikovat?

Nyní si představíme základní doporučení předních světových organizací týkající se dezinfekce povrchů během celosvětové pandemie koronaviru. Těmito informacemi si zajistíte, aby byly povrchy vašeho pracoviště bezpečné.  

Povrchy označené jako často dotýkané 

Všude tam, kde dochází k častému doteku lidmi a je tak větší riziko kontaminace těchto povrchů škodlivými mikroorganismy, je nutno povrch dezinfikovat. Kontaminace se přenáší například tak, že infikovaná osoba zakašle, nebo si sáhne na svůj obličej či oči, a přenese tak nákazu na další osoby. Světová zdravotnická organizace tak doporučuje, aby se často dotýkané povrchy dezinfikovaly a zaměstnancům bylo dále doporučeno časté a důkladné mytí rukou.  

O jaké povrchy se jedná?  

Na každém pracovišti jsou tyto povrchy jiné, je proto nutné se v rámci BOZP nad tímto problémem zamyslet a zvolit vhodnou taktiku v boji proti nákaze. Určete si plán čištění, který vám bude vyhovovat. Zaměřte se zejména na povrchy v rámci sociálního zařízení, kde často dezinfikujte prostory toalet, umyvadel, vysoušeče rukou a podobně. Dále je nutno dbát na dezinfekci klik u dveří a madel schodišťových prostor, vypínačů světel, ale i výtahů a šaten.  

Pozor také na sdílené vybavení 

Desinfekce by se měla jednat i pracovních ploch a jejich vybavení, které současně používá více zaměstnanců – tedy například tiskárny, telefony, skříně či kuchyňské spotřebiče a skříňky. Dezinfekce by se častěji měla provádět také ve sdílených vozidlech, a to u všech vnitřních ploch a povrchů. Uvnitř firmy se zaměřte například na sdílené vybavení a nástroje, tedy ovládací panely, boxy, platební terminály, nářadí, ale i dotykové obrazovky. 

Každé pracoviště by si tak mělo v rámci BOZP naplánovat pravidelnou dezinfekci často dotýkaných povrchů, aby došlo k minimalizaci možného přenosu nákazy mezi lidmi uvnitř firmy.