Povinné testování zaměstnanců na Covid-19. Jak to nyní je?

Povinné testování zaměstnanců na Covid-19. Jak to nyní je?

Jako zaměstnavatel máte několik zákonem stanovených povinností v rámci BOZP, které jsou nově v platnosti v rámci pandemie onemocnění Covid-19. Víte, jak je to nyní s testováním zaměstnanců? Přinášíme stručný a přehledný souhrn informací.  

Povinnost testovat ukládá ministerstvo 

Nová opatření, která platí, nařizuje zaměstnavatelům ve firmách povinnost testovat naprosto všechny zaměstnance. Jinými slovy je zde ukládána povinnost neumožnění osobní přítomnosti na pracovišti všem, kdo v posledních sedmi dnech nepodstoupili PCR nebo antigenní test, případně ale i jiný test, ve kterém by se prokazovala přítomnost viru SARS-CoV-2. Umožnit příchod na pracoviště tak mohou zaměstnavatelé pouze zaměstnancům s negativním výsledkem testu.  

Kdo je povinen testovat?  

Povinnost testovat zaměstnance měli od 5. března letošního roku všichni zaměstnavatelé firem s alespoň 250 zaměstnanci.  

Od 8. března byla dále zavedena tato testovací povinnost u firem s 50 až 249 zaměstnanci.  

A nově od 19. března 2021 ukládá nařízení vlády povinnost testování i v malých firmách, které mají 10 až 49 zaměstnanců.  

Nyní se povinnost týká i firem do deseti zaměstnanců a některých OSVČ. 

Kdo má povinnost pustit na pracoviště pouze osoby s negativním testem? 

Současně s předchozím nařízením vlády se také od 12. března 2021 ukládá za povinnost pustit na pracoviště pouze osoby s negativním testem u zaměstnavatelů, jejíž firma má alespoň 250 zaměstnanců. Od 15. března je tato povinnost uložena i středním firmám s 50 až 249 zaměstnanci. A termínem 26. března tato povinnost náleží i zaměstnavatelům, v jejichž firmě je 10 až 49 zaměstnanců.  

Kdo se nemusí testovat?  

V případě zaměstnanců, kteří svou práci vykonávají z domu, nebo nejsou na pracovišti přítomni, není povinno je testovat. Testování se netýká také těch, kdo již vlastní certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o tom, že byli proti nemoci Covid-19 očkováni. V neposlední řadě se testovat nemusí ani osoby, kteří toto nemocnění prodělali, poté uplynula doba jejich povinné izolace a nemají žádné příznaky. Zde je nutno dodržet dobu, kdy od prvního pozitivního testu uplynulo více než 90 dnů.