BOZP a staveniště. S jakými nedostatky se kontroly nejčastěji setkávají?

BOZP a staveniště. S jakými nedostatky se kontroly nejčastěji setkávají?

Bezpečnost práce je něco, co se musí dodržovat v naprosto každém podniku. Nezáleží na tom, jestli se jedná o drobný supermarket nebo o velkou stavebnickou společnost. Zkrátka na každém pracovišti se musí dbát na bezpečnost, aby se předcházelo újmám na zdraví nebo na životě. Pokud se na bezpečnost dbát nebude, problém je na světě zejména v případě, že zaklepe na dveře podniku kontrola ze státní správy. Ta totiž může udělit zaměstnavateli až milionové pokuty. K tomu často dochází například na staveništích, kde se velice často přichází na různé nedostatky z pohledu BOZP.  

Nabízí se otázka, s jakými konkrétními nedostatky se kontroly setkávají na staveništích. Co je největším problémem? Co si v ideálním případě pohlídat? 

Nezajištěné stanoviště 

Vůbec nejčastějším nedostatkem z pohledu BOZP na staveništích je zajištění stanoviště. Mnohá stanoviště nejsou vůbec označená a lidé tak často neví, že vstupují na místo, kde nepovolané osoby nemají co dělat. Každé staveniště musí být ze zákona zajištěno proti vstupu nepovolaných osob (čili proti vstupu veřejnosti). To má na svědomí zhotovitel stavby čili osoba, která převzala staveniště od zadavatele stavby.  

Práce v ohroženém prostoru 

Dalším velmi častým problémem je, že se přijde na to, že na staveništích pracují osoby v ohroženém prostoru stroje za jeho chodu. To je však něco, k čemu nesmí docházet. Je to ze zákona zakázané. Ohroženým prostorem se rozumí prostor činnosti stroje. Je různě vymezen, většinou je dosah pracovního zařízení zvětšený o dva metry. To se však může lišit.  

Nezajištění stěn výkopů proti sesutí 

Staveniště je z pohledu BOZP velice rizikové místo. Musí se zde dbát zvýšené opatrnosti, i když jsou všechny povinnosti z pohledu BOZP vyřešeny. Co často vyřešeno nebývá, tak je zajištění stěn výkopů proti sesutí. To často chybí.