BOZP a lékárny – krátký přehled povinností

BOZP lékárny

Lékárny jsou dnes celkem dobrý obor, v němž se dá podnikat. Přece jenom se hromada začínající podnikatelů nahrnuje do provozování lékáren už jen z toho důvodu, že se lékárny dostávají do franšízových řetězců, což znamená, že nový podnikatel může přijít na trh pod známou značkou lékárny. Ovšem i u lékárny platí, že je nutné dodržovat základní podmínky a povinnosti bezpečnosti práce.

Povinnosti BOZP pro provozovatele:

Pokud se pouštíte do provozování lékárny, pak byste měli mít na paměti, že je vaší povinností analyzovat a vyhodnocovat možná rizika, dále také stanovovat preventivní opatření všech možných rizik, myslete také na zpracování registru a řízení rizik. Další vaší velmi důležitou povinností je proškolit zaměstnance právě o BOZP, dále také evidovat a hlásit pracovní úrazy či zajišťovat osobní ochranné pracovní prostředky. Při nabírání zaměstnanců je musíte také seznámit s právními předpisy a mimo jiné také pravidelně aktualizovat provozní dokumentaci BOZP.

Povinnosti zaměstnanců:

Pakliže jste zaměstnanec lékárny, pak dbejte hlavně na to, abyste byli proškolení na BOZP. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být jakási vaše priorita, kterou se naučíte jako první. Dbejte ale na to, že kdybyste snad dosáhli povýšení, že se musíte přeškolit opět. Každá pracovní pozice má jiné povinnosti a hodnoty v BOZP.

V lékárně se nesmí zapomínat na to, že zaměstnanci musí být ochráněni takzvanými osobními ochrannými pracovními prostředky, mezi něž se řadí hlavně plášť, kalhoty a samozřejmě rukavice. Pakliže se lékárník dostane takzvaně „do terénu“, pak je nutné se vybavit prošívanou vestou nebo kabátem. Na nohou je pak nutné mít pevnou pracovní ochrannou obuv.

BOZP ve skladu:

Pokud pracujete ve skladu, i zde se dočkáte jiných pravidel BOZP. Mezi nejzákladnější pravidla patří samozřejmě to, že do skladu lékárny nesmí nikdo kromě povolaných osob. Dále se klade přísný důraz na úklid, čistotu a hlavně hygienu. Plocha skladovací zóny musí být dostatečně ohraničena. Čáry musí být viditelné, jinak musí být natřeny znovu.