Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví v mikropodnicích a malých podnicích (BOZP)

BOZP

V Evropě je současně založeno mnoho mikro a malých podniků, ve kterých z různých důvodů hrozí pracovníkům mnohem větší riziko pracovního úrazu či nemoci z povolání, něž v jejich větších protějšcích. Tento problém začal být natolik vážný, že agentura EU-OSHA zahájila vlastní projekt s cílem zlepšení BOZP na těchto pracovištích. Tato agentura později uspořádala i seminář týkající se této problematiky.

Semináře se zúčastnilo mnoho zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise, sociálních partnerů, kteří diskutovali na téma řešení tohoto problému. Závěry těchto diskuzí byly mnohdy velmi znepokojující. Přestože podniky tohoto druhu tvoří necelých 99% podniků v Evropě a stanoví zaměstnání pro téměř polovinu evropské pracovní síly, nemá značná část z nich zavedena ani nejdůležitější bezpečnostní opatření.

Tuto situaci shrnuly i výsledky prvních průzkumů v rámci projektu zahájeného agenturou EU-OSHA

Ředitelka této agentury prohlásila, že mikro a malé podniky značně zaostávají za svými většími protějšky, kupříkladu, kdy 30% mikropodniků neprovádí pravidelné hodnocení rizik na pracovišti v porovnání s 3% velkých podniků, zaměstnávajících 250 a více zaměstnanců. Průzkumy navíc potvrdily, že téměř 80% všech mikropodniků se domnívá, že si jsou vědomi nebezpečí na pracovišti, nebo že tyto problémy nejsou natolik závažné.

Další šokující průzkumy ukázaly, že ke smrtelným úrazům v průběhu 4 let docházelo nejčastěji právě v podnicích zaměstnávajících méně než 50 lidí. Nejvíce relevantním důvodem, proč se tyto problémy vyskytují především u těchto malých podniků, je ten, že tyto podniky povětšinou nemají dostatečné prostředky pro zajištění řádné investice do infrastruktury bezpečí na pracovišti. Ukázalo se ale také, že firmy, které mají dostatečné finanční prostředky pro zajištění těchto opatření, nejsou většinou obeznámeny se základními kroky, které by měly podniknout.