Používání elektrických spotřebičů (BOZP)

elektrické spotřebiče

Jednou z nejčastějších příčin vzniku požáru bývá často zanedbání opatrnosti během používání elektrických spotřebičů. Tyto spotřebiče fungují na principu přeměny energie elektrické na energii jiného druhu. Elektrospotřebiče dnes patří mezi největší pomocníky v domácnosti a bez nich bychom si život dokázali jen stěží představit. Mnohdy si ani neuvědomujeme, jak velikou roli pro nás v našich domech tyto spotřebiče hrají, proto nám také málokdy dochází, že i přes to, že se tyto spotřebiče můžou zdát bezpečné, musíme s nimi zacházet s nejvyšší opatrností.

Elektrické spotřebiče se v jejich branži dělí na 2 základní skupiny. Rozdělují se na zařízení určená k používání laiky a ostatní. První skupina, tedy skupina zařízení, s nimiž do styku přicházejí laici, je vyznačena pro osoby, které neprošly konkrétní kvalifikací v tomto oboru nebo práce s konkrétním elektrospotřebičem tuto kvalifikaci ani nevyžaduje. Toto je jeden z důvodů, proč jsou tyto elektrospotřebiče tak nebezpečné. Pokud se osoba chce vyhnout nepříjemnostem s elektrospotřebiči a neprojde žádným školením jak na to, je zde pár rad, jak poznat bezpečný elektrický spotřebič již v obchodě.

Jedním z prvních aspektů, který by se u spotřebičů měl kontrolovat okamžitě, je značka shody CE. Tato značka znamená, že spotřebič splňuje veškeré požadavky předpisů hygienických i technických. Dále musí každý elektrospotřebič v balení obsahovat návod k použití a to v úředním jazyku země, ve které se spotřebič prodává. Balení musí také obsahovat záruční list a pokladní doklad. V mnohých obchodech můžeme najít spotřebiče levnější, ale za to nesplňují tyto požadavky, a proto je lepší se těmto obchodům vyhýbat. Spotřebič musí být také kompatibilní s připojením na stávající elektroinstalaci a připojen musí být s ohledem na zatížitelnost obvodu, ve kterém má pracovat.