BOZP pro lékárny. Jaké jsou základní povinnosti?

BOZP pro lékárny. Jaké jsou základní povinnosti?

Zatímco mnohé prodejny jsou stále uzavřeny veřejnosti, lékárny nikoliv. Lékárny jsou pro mnohé takovou první pomocí, jsou otevřeny i v době panující krize. Ovšem i když jsou v tomto pohledu jakousi výjimkou, nejsou výjimkou z pohledu BOZP. I lékárny musí dodržovat své povinnosti, které jsou přiděleny. A i lékárnám hrozí několikamilionové pokuty, pakliže dojde k porušení zmiňovaných pravidel.  

Ať už tedy provozujete lékárnu nebo se k tomuto kroku chystáte, je důležité myslet na povinnosti, které se BOZP týkají.  

Jaké jsou vaše základní povinnosti? 

K základním povinnostem patří například analýza a vyhodnocení potencionálních rizik. Dále sem spadá stanovení preventivních opatření rizik a taktéž zpracování registru a řízení rizik. Spadají sem také pravidelné prohlídky a audity BOZP, dále pravidelné aktualizace dokumentace BOZP a samozřejmě i pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP.  

K dalším vašim základním povinnostem patří i zajištění revizí a kontrol technických zařízení nebo lékařských přístrojů, dále pak evidence a hlášení pracovních úrazů nebo seznámení zaměstnanců s právními předpisy. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na kategorizaci prací podle rizikovosti.  

Poskytněte svým zaměstnancům ochranné pracovní prostředky 

Každý zaměstnavatel zároveň musí myslet na jednu věc, a sice na ochranné pracovní prostředky, které musí svým zaměstnancům zajistit, aby nedocházelo k újmě na zdraví či životě. V tomto případě jsou OOPP myšleny například pláště, kalhoty, dále pak rukavice. Pokud se zaměstnanec pohybuje na rampě, musí mít také vhodnou pevnou ochrannou obuv.  

BOZP je trochu jiné ve skladech lékárny 

BOZP v lékárnách se trochu liší. Jiné povinnosti jsou na prodejně, jiné ve skladu. Vaší povinností je, abyste zajistili přísný základ nepovolaným osobám do skladu, také musíte ve skladu ponechat volné přístupové cesty. A samozřejmostí je ohraničení ploch skladovací zóny.