Proč k těm největším požárům dochází v domovech pro seniory?

Proč k těm největším požárům dochází v domovech pro seniory?

Domov pro seniory by měl být místem, kde už lidé spokojeně dožijí. Mají k dispozici pečovatelskou službu a je o ně postaráno. Snad líp než v jejich vlastním domově, kde by se o ně lidé starat nemohli. Bohužel ani domovy pro seniory nejsou tím nejvíce bezpečným místem na světě. Bohužel je zde vysoké riziko požárů. Respektive když už k požáru dojde, odhalí se poměrně pozdě. Požár tak zatím může napáchat opravdu šílené škody. Hasiči proto apelují na správnou prevenci.  

Prevence předchází vzniku požárů 

Hasiči jsou si moc dobře vědomi toho, že domovy důchodců se s požáry potýkají poměrně často. Proto apelují na všechny, kteří v domovech seniorů žijí a kdo o seniory pečují, aby dbali na správnou prevenci. Základem je požární hlásič, který by měl být umístěn prakticky do každého pokoje seniora. A kromě toho ho musí doplnit také hasící přístroj, který však stačí, aby byl k dispozici na chodbě.  

Senioři požár často nevnímají 

Otázkou zůstává, proč k těm největším požárům dochází právě v domovech pro seniory. Odpověď je však prostá – senioři si požáru většinou zprvu ani nevšimnou. Prakticky se ihned nezaregistruje.  

To, co vede k odhalení požárů, jsou naše smysly. Ty však fungují tak, jak mají, ve chvíli, kdy nespíme a kdy nejsme v opojení alkoholu. Co naše smysly také dokáže pořádně utlumit, tak jsou návykové léky, které užíváme.  

Navíc bylo prokázané, že s přibývajícím věkem se citlivost našich smyslů vytrácí. Pokud citlivost našich orgánů klesá a pokud zrovna spíme čili jsou naše smysly utlumeny, požár nemusíme vůbec registrovat.  

I kvůli tomu jsou senioři jednou z nejvíce požárem ohroženou skupinou vůbec. Právě o ně jsou často vedeny přednášky hasičů, jež upozorňují na rizika požáru a také jež apelují na dostatečnou prevenci nejen v domovech pro seniory, ale také v domácnostech, kde žijí převážně senioři sami.