Požáry a jejich následky mohou být obrovské. Jak se před nimi chránit?

Požáry a jejich následky mohou být obrovské. Jak se před nimi chránit?

Zejména během zimy roste počet vzniklých požárů. Na vině je především nezodpovědnost občanů, kteří před topnou sezonou zapomínají na pročištění komínů. Kdyby si však lidé uvědomovali, že požár může zachvátit i jejich domácnost, rázem by k požární ochraně a prevenci pravděpodobně přistupovali jinak. Podle hasičů je jedinou ochranou před požárem prevence, na kterou bychom opravdu neměli zapomínat, ať je venku zrovna zima nebo ať je léto. Požáry totiž bohužel vznikají i v teplejších ročních obdobích.  

Občané mají několik povinností 

Jak již bylo zmíněno, aby se předcházelo vzniku požárů, nesmí se zapomínat na prevenci. Všichni občané mají své povinnosti, co se požární ochrany týče. Ze zákona je každý jednotlivec povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Čili správně používat nejen elektrická, ale také tepelná a mimo jiné také plynová zařízení či spotřebiče. Také se musí dodržovat povinnosti, které se pojí se správnou manipulací a skladováním hořlavých a nebezpečných látek. Podobně zodpovědně a bezpečně se musí zacházet také s otevřeným ohněm nebo jiným zdrojem zapálení.  

K povinnostem každého jednotlivého občana také patří dodržování podmínek nebo návodů, které se vztahují k používání různých výrobků. Mluvíme o návodech požární bezpečnosti. Dále je člověk povinen umožnit státnímu požárnímu dozoru kontrolu či veškeré potřebné úkony ke zjištění příčiny požáru a podobně. 

Co naopak nesmíme? 

V souvislosti s tím, co jsme povinni dělat a vykonávat, se také pojí to, co dělat nesmíme. Nesmíme provádět vypalování porostů, nesmíme poškozovat ani zneužívat použití hasičských přístrojů, dále nesmíme ani vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání. Stejně tak nesmíme provádět práce, které by vedly ke vzniku požáru, pokud tedy nemáme odbornou způsobilost, která k provádění výkonu potřebuje.