Budeme mít novelu zákona regulující stres na pracovišti?

novela zákona

Spousta zaměstnanců si stěžuje, že v práci trpí stresem. Proto na jaře letošního roku přišla ministryně práce a sociálních věcí s návrhem novely zákoníku práce. Zaměstnavatelé by v jejím rámci měli povinnost předcházet v práci stresu svých zaměstnanců. Návrh se setkal s pochopením u odborářů, ovšem zaměstnavatelé z něj nejásají.

Pracovnímu tlaku se vyhnout nelze

Je třeba ovšem připustit, že mnozí zaměstnanci jsou v mnoha případech stresováni. Všímá si toho například i společnost Extéria, která poskytuje formou franchisingu různým subjektům poradenství v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Je pravdou, že stres je nedílnou součástí pracovního života, které se nikdo nevyhne. Jestliže je něco třeba dokončit ve velmi krátkém termínu, stresu se prostě vystříhat nelze. Je obtížné toto jakkoli omezovat nebo ošetřovat zákonem. V tomto směru se pravidla stanovit nedají, to je nejčastějším argumentem odpůrců této novely. Naproti tomu odbory v této věci vidí posun a věří, že to přinese třeba způsoby pro vykompenzování pracovního stresu, například kratší pracovní dobou, umožněním relaxačních pobytů apod.

Prokázat zanedbání prevence je těžké

Kontrolovat, zda firma podle novely nezanedbala prevenci stresu, je také velice těžké. Pomohl by například lékařský posudek, jestli zaměstnanec mohl utrpět psychickou újmu kvůli stresu v práci nebo ne. Problém komentují i právníci. Podle nich se dá očekávat, že firmy budou vytvářet postupy řešící stres v práci, aby se mohli bránit případným obviněním ze strany zaměstnanců. Podle odborů ale má být novela spíše prevencí než kontrolou. Ministerstvu práce rovněž tvrdí, že popisovaná úprava zákoníku práce si klade za cíl zlepšit pracovní podmínky pro zaměstnance. Stejně tak by mělo dojít i k lepší komunikaci na pracovištích. Je zatím nejasné, zda dojde k prosazení uvedené novely.