Jaká je povinnost poskytnutí první pomoci?

první pomoc

V případě, že u vás ve firmě dojde k nějakému úrazu, je samozřejmě nutné poskytnout první pomoci. Jaká je ale situace v této oblasti? Jednoduše můžeme říci, že za dodržování BOZP a pracovišti zodpovídá zaměstnavatel. Proto je v jeho rukou, aby zvážil rizika, která se mohou na pracovišti stát a snažil se je minimalizovat a vytvořit takové prostředí, v němž bude možné poskytnout i první pomoc. Zaměříme se proto i na to, jak je to s první pomocí z právního hlediska.

Zrušené ustanovení zákona

V zákoně o péči o zdraví lidu č.20/1966 Sb. se nacházelo ustanovení, které říkalo, že každý člověk je povinen poskytnout nebo také zprostředkovat pomoc tomu, kdo se ocitl v nebezpečí smrti nebo se u něj projevují závažné zdravotní poruchy. Toto ustanovení tedy povýšilo první pomoc na zákonnou povinnost a její neposkytnutí se vnímalo jako porušení zákona. Zmiňovaný legislativní předpis také lidem určoval povinnost účastnit se školení a výcviku v oblasti první pomoci. Diktoval to obecný zájem.

Ovšem vzhledem k tomu, že uvedené ustanovení neplatí, vnímá se dnes poskytnutí první pomoci spíše jako součást fungující humanitně orientované společnosti, která je vzájemně solidární, nikoli jako něčí povinnost. Naproti tomu § 150 trestního zákoníku říká, že kdo osobě v nebezpečí smrti nebo s vážnými zdravotními potížemi odmítne pomoc, může být potrestán odnětím svobody až na tři roky nebo ho postihne zákaz činnosti.

Za BOZP odpovídá zaměstnavatel

Školení BOZP by mělo řešit i provádění první pomoci. Sám zaměstnavatel by měl především v provozech, kde hrozí rizika poškození zdraví zajistit, že někdo z personálu bude proškolen v poskytování první pomoci. Také stanoví přesné postupy pro případ, že dojde k nějaké události. Vždy je vše totiž na zaměstnavateli, který za BOZP ve firmě zodpovídá. Pokud ovšem jste majitelem či manažerem větší či menší firmy a nevíte přesně, za jaké úkony BOZP zodpovídáte, nebo jak své pracovníky v oblasti první pomoci školit, obraťte se na odborníky. Poradenská franchisová firma Extéria s.r.o., která má poradenství v této oblasti jako hlavní náplň práce, vám přiblíží situaci a ochotně poradí.