Co nového přináší letos zákony související s BOZP?

zákony BOZP

Důležité je, mít přehled o zákonech, které nějakým způsobem ovlivňují bezpečnost práce a ochranu zdraví. Přesně to radí i franchisová  společnost Extéria, která se uvedenou problematikou zabývá. Doporučuje sledovat tyto otázky. I v letošním roce totiž byla přijata řada zákonných norem z uvedené oblasti. Které to jsou?

Zvýšení rychlosti se dotýká silnic první třídy

Dvě změny se týkají silničního provozu. Jde především o zvýšení rychlosti na silnicích první třídy. Místo povolených 90 km v hodině se zde smí jezdit 110 km v hodině. Jedná se ale jenom o silnice 1. třídy, tedy ty, které se svými parametry podobají dálnicím. Jde o 24 úseků silnic rozprostřených po celé České republice. Na dálnici zůstává rychlost 130 km v hodině. Motorová vozidla do 3,5 tuny a autobusy mohou jezdit maximálně 110 km v hodině. Na určitých okresních silnících II. a III. třídy nesmí jezdit kamiony.

Přísnější tresty na přejezdech a reflexní prvky pro chodce

Další legislativní normou, která se dotkne bezpečnosti práce v dopravě, jsou přísnější tresty na železničních přejezdech. Týká se to samozřejmě jízdy přes přejezd v okamžiku, kdy již svítí červená světla. Chodci jsou povinni mít na sobě reflexní prvky, pokud se pohybují na silnici ve tmě případně v mlze. Jestliže chodec nebude vybaven reflexním prvkem, může dostat pokutu až 2000 Kč.

Dojde k vytvoření nízkoemisních zón

Jinou změnou jsou nízkoemisní zóny v Praze. Vozidla, která splňují normu Euro 2 nebo případně nižší normu, mohou ještě vjet do vnitřní části Prahy, ale od roku 2017 už nebudou moci. Platí to pro vozidla s naftovým motorem s datem výroby 2001 a dřívějším a také pro vozidla s benzínovým motorem, jejichž rok výroby je 1993 nebo dřívější. Výjimka bude ale určena pro rezidenty, kteří mají v dané zóně bydliště, stejně tak budou mít výjimku i záchranáři, MHD a veteráni.