Co je cílem školení BOZP

Co je cílem školení BOZP

Bezpečnost práce – to je oblast, která by neměla být žádnému zaměstnavateli úplně cizí. Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen splnit veškeré podmínky, povinnosti a záležitosti, které se BOZP týkají. A jednou takovou povinností je i pravidelné proškolování zaměstnanců. Právě tato povinnost – školit zaměstnance – je zaměstnavateli udělena na základě zákoníku práce. Jelikož je ale systém školení zcela na zaměstnavateli, nabízí se otázka, co by rozhodně mělo být cílem školení, případně kdo školení může provádět.  

Co by mělo být cílem školení BOZP? 

Školení, kterým musí zaměstnanci projít, by jim mělo poskytnout veškeré informace týkající se hrozících nebezpečí na pracovišti, případně by mělo obsahovat i informace vztahující se na ochranu zaměstnance proti hrozícím nebezpečím. Školení BOZP se musí provádět vícekrát, je to neustále se opakující proces. Přece jenom se neustále vyhledávají možná rizika a s nimi je nutné každého zaměstnance seznámit. Pokud bude docházet k pravidelnému proškolení zaměstnanců, předejde se nejen újmám na životě, ale také újmám na zdraví nebo majetku jejich či společnosti.  

Kdo může provádět školení? 

To, že školením musí projít naprosto všichni zaměstnanci, je pravděpodobně jasné. Co však jasné být nemusí, je to, kdo je oprávněn školení provádět. Ve skutečnosti toto nestanovuje či neurčuje žádný předpis. Platí však, že nejpovolanější osobou je technik BOZP, který dokáže hravě, jasně a srozumitelně seznámit zaměstnance se všemi konkrétními riziky a také způsoby, jak se proti daným rizikům chránit.  

Jak probíhá školení BOZP? 

V současné době může školení probíhat ve dvou formách, a sice ve formě prezenčního školení a ve formě takzvaného e-learningu. Právě druhá varianta je nyní v době, kdy stále ještě nemáme plně vyhráno nad koronavirem, preferovanější. Jedná se totiž o virtuální školení, které lze provádět na dálku. Není však vhodné pro náročné provozy, kde vznikají neustále nová rizika.