Fyzická osoba a její povinnosti k PO

Fyzická osoba a její povinnosti k PO

Aby člověk podnikal bezpečně a v kompetenci se zákonem, musí věnovat svou pozornosti požární ochraně. Bohužel na požární ochranu často myslí jenom právnické osoby a velké společnosti mající pod sebou několik desítek zaměstnanců. Na požární ochranu však zcela zapomínají fyzické osoby, které se často s požárem potýkají. Vezměme si například statistiky z hlavního města – jenom v Praze každým rokem dojde k dvěma tisícům požárů. Nejčastějšími příčinami je především nedbalost dospělých a zanedbání bezpečnostních předpisů a povinností, které fyzické osobě uděluje zákon o požární ochraně.  

Fyzické osoby si často neuvědomují, že jim hrozí nejen nebezpečí, ale především také vysoké pokuty, které se mohou dostat do milionů korun. Je proto velice důležité, aby byly dodrženy povinnosti požární ochrany, i když jich není málo.  

Fyzické osoby mají řadu povinností 

Fyzické osoby jsou například povinny vždy si počínat tak, aby ke vzniku požáru nedocházelo. Na to musí pamatovat především ve chvíli, kdy používají tepelná, elektrická a také plynová zařízení. Musí na to pamatovat při skladování a používání hořlavých látek nebo požárně nebezpečných látek, stejně tak na to musí pamatovat i ve chvíli, kdy manipulují s otevřeným ohněm nebo s danými látkami a hořlavinami.  

Další povinností fyzické osoby vztahující se na požární ochranu je zajištění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a také k uzávěru plynu či topení. Musí taktéž plnit příkazy a dodržovat zákazy, které se týkají požární ochrany na konkrétních označených místech.  

Jaké jsou další povinnosti fyzické osoby k PO? 

Tím však seznam povinností fyzické osoby k PO ani zdaleka nekončí. Fyzické osoby také musí zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením, také musí obstarat požárně bezpečnostní zařízení a samozřejmě i dodržovat podmínky či návody, které se k požární bezpečnosti výrobků či činností vztahují.