Nouzové osvětlení musí být zřízeno i ve vaší společnosti

Nouzové osvětlení musí být zřízeno i ve vaší společnosti

Nesplnit podmínky stanovené zákonem o požární ochraně znamená udělení nemalé pokuty v případě, že by do firmy přišla neohlášená kontrola. Jelikož mohou pokuty sahat až do milionů korun, vyplatí se mít vyřešené všechno, co se požární ochrany týká, a to i nouzové osvětlení, na které bohužel řada podnikatelů zapomíná. Jenže nouzové osvětlení je velice důležité. Zřizuje se pro případ, že selže normální osvětlení, i proto bývá napojeno do zdroje nezávislého na zdroji, který napájí normální osvětlení. V souvislosti s nutností zřídit si nouzové osvětlení se nabízí otázka, jestli tedy i nouzové osvětlení je zavedeno ve vaší společnosti.  

Nouzové osvětlení je další z mnoha povinností týkající se požární ochrany. Je to povinnost stanovená zákonem.  

Nouzové osvětlení alespoň dva metra na podlahou 

Jak již bylo zmíněno, jedná se o osvětlení, které bude použito v případě, že selže normální osvětlení. Bývá napojeno do zcela jiného zdroje a musí být umístěno minimálně dva metry nad podlahou. Aby byla zajištěná dostatečná viditelnost při případné evakuaci, nouzové osvětlení musí sídlit stejně jako normální osvětlení v celém prostoru.  

Osvětleny musí být nouzovým osvětlením i značky, které ukazují na východ v případě evakuace. Značky je třeba dát vždy na místa, kde není přímý pohled na únikový východ.  

Nouzové osvětlení musí splňovat jisté podmínky 

Nouzové osvětlení je velmi důležité, proto musí splňovat jisté stanovené podmínky. Například musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří. Musí být umístěno i v místech, kde je nezbytné upozornit na možné nebezpečí, případně kde se musí upozorňovat na bezpečnostní zařízení.  

V praxi to tedy znamená, že musí být osvětleny nouzovým osvětlením například dveře určené pro nouzový východ. Také musí být osvětlené i bezpečnostní značky či značky přikazující změnu směru. Nouzové osvětlení musí být na každém místě první pomoc nebo v blízkosti každého hasicího přístroje, případně na místě požárního hlásiče.