Co je dobré vědět v případě, že se na pracovišti stane úraz

Co je dobré vědět v případě, že se na pracovišti stane úraz

Víte, jak postupovat v případě, kdy se na pracovišti stane pracovní úraz? Poradíme vám.  

Tohle nechce zažít nikdo 

Stav, kdy je na pracovišti nutno řešit úraz, si nepřeje zažít nikdo z nás. Samozřejmostí by proto mělo být skálopevné dodržování zásad BOZP a pravidelné školení zaměstnanců. Dbát byste také jako zaměstnavatel měli na to, aby bylo pracoviště řádně vybaveno ochrannými pomůckami. Samozřejmostí je dohled nad zaměstnanci, zda tyto ochranné pomůcky řádně používají. Vinu za nesplnění podmínek totiž částečně máte i vy.  

Důležité je úraz včas nahlásit 

Pokud se na pracovišti stane úraz, je nezbytně nutné, aby se včas nahlásil. Může se přitom jednat i o zdánlivě nevinné zranění. Jeho následky se totiž mohou projevit až posléze, kdy již nebude možno prokázat, že ke vzniku potíží došlo právě při výkonu zaměstnání. Víte o tom, že pracovní úraz se hlásí i tehdy, když jste zaměstnanec a zraní se váš kolega? Z pozice zaměstnavatele pak přichází možnost, že se zraněný podrobí testu na přítomnost alkoholu či drogám v těle. Pokud je situace vážnější, testy se provádějí až v nemocnici. Úraz se následně zaznamenává do protokolu, ale i do knihy pracovních úrazů.  

Nic se nesmí měnit 

Při zjišťování okolností toho, jak k incidentu došlo, je dobré, aby bylo přítomno více lidí, kteří celou událost viděli. Samotné vyšetřování se děje například za přítomnosti zástupce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důležité je dodržet, aby se stav pracoviště, ve kterém se úraz udál, nijak neměnil. A to až do doby, než dojde k úplnému objasnění důvodu, proč k úrazu došlo.  

Záznam do knihy úrazů provádějte vždy, když se něco přihodí. Některé z incidentů nakonec ani nemusí být označeny za pracovní, ale vedené je mějte. Následně buďte jako zaměstnavatel připraveni, že budete muset vyhotovit záznam o pracovním úrazu. Ten vyhotovíte ve dvou kopiích. Jedna bude náležet zaměstnanci, druhá vám.