Nejčastější úrazy ve školním prostředí. K nejvíce úrazům dochází při tělocviku

Nejčastější úrazy ve školním prostředí. K nejvíce úrazům dochází při tělocviku

Víte, během jakých aktivit dochází k největší míře úrazů ve školách? Prozradíme vám také, jak jsou na tom v porovnání mateřské, základní i střední školy. Ve jakém věku dětí dochází k nejčastějším zraněním?  

Na třicet tisíc úrazů ročně 

Každý rok dochází zhruba ke 30 tisícům úrazů, které se stanou v prostředí škol. Ještě dodáme, že dětí ve školách je zhruba něco přes 1,8 milionu.  Nejvíce úrazů se přitom stává na základních školách, které představují více než 65 procent z celkového počtu úrazů. Na středních školách pak úrazů ubývá, představují zhruba 30 procent z celkového počtu. Nejméně úrazů se stává v prostředí mateřských škol, jen okolo 1,6 procent.  

Před obědem nejvíce 

Ze statistik České školní inspekce dále vyplývá, že nejvíce žáků a studentů se zranilo v době těsně před polednem. Těžko říci, zda za to mohla již nepozornost či větší únava žáků. Ve statistikách se také dočtete, že více zranění podléhají chlapci, a to z 55 procent. Z dostupných dokumentů se dočtete, že nejvíce ke zranění dochází u dětí ve věkové skupině třináct až šestnáct let. Nejméně potíží pak zaznamenává skupina dětí do šesti let. Co se týče měsíců, nejméně úrazů se stává v červnu. Nejvíce pak v listopadu a v únoru.  

Tělocvik vede 

Dalo se očekávat, že nejvíce se na školních úrazech podílejí hodiny tělocviku. Kdo by si myslel, že při školních výletech a exkurzích dochází k nárůstu počtu úrazů, mýlil by se. Nepředstavují ani polovinu jediného procenta ze všech úrazů. Více než polovina všech hlášených úrazů se stala během hodiny tělesné výchovy. Jako důvod bývá nejčastěji uváděna nešťastná náhoda nebo slabá fyzická zdatnost dětí. Některá zranění vznikla také v důsledku nekvalitního vybavení tělocvičny nebo sportoviště.  

Ze statistik vyplývá, že více než 20 procent všech školních úrazů se stane v době, kdy děti nemají žádnou organizovanou činnost, tedy během přestávky.