Co obsahuje roční prověrka a jaké vám hrozí pokuty, pokud ji neplníte?

roční prověrka

Roční prověrka BOZP je dle zákona č. 262/2006 Sb. zákonnou povinností každého zaměstnavatele. Proč je vlastně tak důležitá? Co všechno je její součástí a kdo vám prověrku může provést? Prověrka vás může ušetřit nejen úrazů, ale i škod na majetku.

Hlavním účelem prověrky je kontrola plnění veškerých předpisů BOZP, které mají minimalizovat rizika ohrožení zdraví a života zaměstnanců. Roční prověrka BOZP tedy kontroluje celkové fungování oblasti bezpečnosti práce na konkrétním pracovišti. Cílem je také odstranění případných závad a nedostatků.

Právě díky ročním prověrkám můžete snáze odhalit různé nedostatky a zamezit případným úrazům a škodám.

Co roční prověrka obsahuje?

Přesný obsah prověrky se liší na každém konkrétním pracovišti a jeho rizicích. V krátkosti můžeme prověrku rozdělit na část kontroly dokumentace a kontrolu pracoviště.

Kdo je za prověrku odpovědný?

Za dodržování pravidel a norem BOZP na pracovišti odpovídá zástupce, jednatel či ředitel firmy. Právě ten by měl zajistit provedení každoroční prověrky, a to společně s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik nebo technikem BOZP. Prováděním prověrek bude předcházet nejen možným rizikům, ale i pokutám ze strany inspekce.

Přečtěte si také: Existují limity pro maximální teplotu na pracovišti?

Sankce a pokuty za neprovedení prověrky?

U právnických osob dle zákona č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, jsou stanoveny výše pokut u deliktů jak pro PO, tak pro FO. Pokuty se pak pohybují ve výši od 300 tisíc do 2 milionů korun.

Nevíte si s BOZP rady?

Bezpečnost práce je širokou oblastí, pro kterou rozhodně neexistuje univerzální návod. Každé pracoviště i práce jsou jiné, nechte si proto poradit od odborníků. Obraťte se na Extérii, která vám zařídí nejen roční prověrku, ale také vám pomůže s celkovým zařízením BOZP a PO na vašem pracovišti.

Přečtěte si také: Kdo u vás na pracovišti zodpovídá za BOZP?