Co se stane, když zaměstnanec odmítne preventivní péči?

Co se stane, když zaměstnanec odmítne preventivní péči?

Zaměstnanec má celou spoustu povinností. A rozhodně to není jenom o pravidelném docházení do zaměstnání. Zaměstnanec je například povinen účastnit se pravidelných školení týkajících se BOZP, taktéž je povinen podrobit se pravidelným prověrkám, které se týkají BOZP. Kromě jiného musí navštěvovat firemního lékaře a účastnit se řady prohlídek. Bohužel v tomto případě vznikají často problémy. Zaměstnanci odmítají navštěvovat cizí lékaře, když mají toho svého a jsou s ním spokojení. Jen hrstka zaměstnanců si uvědomuje, že odmítnutí preventivní péče se může brát jako porušení pracovní kázně.  

Každý zaměstnanec musí projít vstupní prohlídkou 

Vůbec první prohlídko, kterou musí zaměstnanec absolvovat je vstupní prohlídka, během které se posoudí jeho zdravotní stav vůči jeho pracovnímu výkonu. V pravidelných intervalech pak dochází k lékaři, aby se zjistilo, jestli je stále způsobilý k pracovnímu výkonu a zdali není třeba jeho pracovní náplň pozměnit.  

Bohužel zaměstnanci často nejsou spokojení s lékařem, ke kterému musí v rámci pracovních vztahů docházet. Buď s ním nerozumí, nebo jim zkrátka nevyhovuje. Jenže v tomto případě si nemohou vybírat. Firmy posílají své zaměstnance k lékařům, se kterými mají uzavřenou smlouvu. Neposílají je ke kdekomu.  

Odmítnutí preventivní péče jako porušení pracovní kázně 

Jak již bylo zmíněno, pakliže zaměstnanec odmítne preventivní péči a nedostaví se k lékaři, se kterým má firma sjednanou smlouvu bere se to jako porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance. A jelikož se jedná o porušení pracovní kázně, je to zároveň důvod k neuzavření pracovní smlouvy. Zaměstnanec tak rázem může být bez práce.  

Lékařské prohlídky u sjednaného lékaře musí zaměstnanci podstupovat, aby byla zajištěna bezpečnost při vykonávání pracovní náplně. Jen díky zjištění jejich zdravotního stavu lze zavést opatření, která budou chránit jejich zdraví při výkonu práce.