Seznam základních povinností BOZP všech zaměstnavatelů

Seznam základních povinností BOZP všech zaměstnavatelů

Každý zaměstnavatel má ze zákona stanovené povinnosti v BOZP, které musí dodržovat. Pakliže by je nedodržoval, došlo by k porušení zákona. Jelikož je BOZP něco, co upravuje celá řada právních i ostatních předpisů, je dobré si na to najmout firmu, která vyřeší vše tak, aby se případnou kontrolou hravě prošlo. Mnozí podnikatelé navíc sami nevědí, jaké jsou všechny jejich povinnosti.  

Pojďme si zmínit alespoň základní povinnosti zaměstnavatelů, které musí v rámci BOZP dodržovat, a to bez rozdílu.  

Musí vyhledávat nebezpečí na pracovišti, zjistit jejich příčiny a hodnotit rizika 

Jejich hlavním úkolem je takzvaná prevence rizik. Mluvíme konkrétně o vyhledávání nebezpečí na pracovišti, o hledání příčin a zdrojů tohoto nebezpečí, a nakonec také o hodnocení veškerých rizik. Prevencí rizik se také rozumí opatření, která vyplývají z předpisů, která mají za cíl nejen rizikům předcházet, ale také mají za cíl odstraňovat rizika a minimalizovat jejich působení na zdraví člověka.  

Musí se vést dokumentace BOZP 

Další povinností každého zaměstnavatele bez rozdílu je také vést dokumentaci BOZP. Příslušná dokumentace je právním předpisem, který v sobě nese nejen prevenci rizik, ale kromě toho také nese záznamy o pracovních úrazech, také v sobě ukrývá záznamy o kontrolní činnosti nebo o provedeném školení zaměstnanců.  

Musí se provádět školení BOZP 

Zaměstnavatelé jsou taktéž povinni zajistit svým zaměstnancům školení BOZP, na kterém by zaměstnanci zjistili, jaká rizika skrývá jejich pracoviště, jak se mají na pracovišti chovat, aby nebylo ohroženo jejich zdraví. Školení se zpravidla provádí při nástupu do zaměstnání a posléze i pravidelně (minimálně jednou za dva roky). A samozřejmě dochází ke školení vždy ve chvíli, kdy dojde ke změně pracovních podmínek zaměstnance.