Deník kontrol není jen zbytečná formalita

Zdroj fotografie: Extéria s.r.o.

Bohužel se stává běžnou praxí, že pokud deník kontrol již firmy či společnosti vlastní, nachází se často někde pod vrstvou prachu zalezlý v šanonu na dně poličky. Přitom vedení deníku kontrol BOZP je povinnost, která se týká všech zaměstnavatelů.

Zúročte jeho potenciál

Jak už jeho název napovídá, jedná se o kontrolní nástroj, ovšem s mnoha směry využití:

  • Kontrola pořádku a čistoty na pracovišti

Pro zápis o vizuální kontrole pracoviště, zda a jak je dodržen pořádek a čistota, se také dá využít deník kontrol. Využít ho takto mohou například restaurace (a jiná zařízení tohoto typu), u kterých je na čistotu kladen obzvlášť důraz.

  • Kontrola bezpečnostního značení

Nejen únikové východy, ale i cedulky označující povolené spotřebiče, označení nebezpečných látek, regálů apod. To vše musí být na pracovišti řádně označeno. Pokud je značení na jednom pracovišti více, lze se v něm lehce ztratit a přehlédnout, pokud se nějaká cedulka či štítek odloupne, či upadne. Proto je vhodné vézt seznam a kontrolovat, zda je vše označeno a značení je viditelné.

  • Kontrola lékárničky

I lékárnička podléhá pravidelným kontrolám, zejména tedy její obsah. Kontroluje se expirace nebo úplnost obsahu. Pověřená osoba by tuto kontrolu měla provádět dvakrát ročně.

  • Kontrola vybavení pracoviště

Nejkomplexnější a nejdetailnější kontroly se týkají vybavení pracoviště, tedy strojů, regálů a všeho ostatního vybavení. U strojů se kontroluje jejich celkový stav, funkčnost apod. U regálů je to míra jejich opotřebení, správné označení atd.

  • Kontrola používání osobních ochranných prostředků

Kontrole se nevyhnou ani samotní zaměstnanci. Zejména tedy používání osobních ochranných pracovních prostředků, správné zacházení s ochrannými pracovními prostředky, dodržování předepsaných pracovních postupů a další.

Minimální náklad pro maximální užitek

Pokud se už tedy rozhodnete dělat pravidelné kontroly, je nutné o každé kontrole provést zápis. V dnešní době se dá deník kontrol BOZP sehnat už téměř v každém papírnictví. Například firma EXTÉRIA ho nabízí ke každé nové dokumentaci již automaticky. Pak už je pouze potřeba, aby si deník kontrol vzal na starost vedoucí pracovník nebo jeho vedením pověřil někoho z řad zaměstnanců.

Mějte to bez starostí

Pokud chcete mít jistotu, že máte vše v pořádku, obraťte se na odborníky. Se zajištěním bezpečnosti práce na pracovišti a vše, co k ní patří, vám pomůže společnost EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO už přes 10 let. Neváhejte proto a kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si i další články: