I třídění odpadu je součástí bezpečnosti práce

Ač se to může jevit jako nadnesené, tak i třídění odpadu a udržitelnost může kladně ovlivnit pracovní prostředí, potažmo bezpečnost práce na pracovišti. Je to dáno zejména vyhodnocením vytvářené odpadu a jeho správným nakládáním.

Zařazení do Katalogu odpadů

Povinností firem, které produkují odpad (tedy snad všechny) je kategorizace tohoto odpadu na základě Katalogu odpadů. Na jeho základě by měla firma stanovit kód odpadu, který produkuje a katalog obsahuje přesný postup, jak správný kód určit.

Odpad by dále měl být shromažďován v označených nádobách dle jednotlivých druhů odpadu. Každá nádoba přitom musí být opatřena katalogovým číslem a identifikačním listem. 

Nebezpečné odpady

Pokud jsou odpady, které produkuje vaše společnost, klasifikovány jako nebezpečné, váže se k vám několik povinností. Shromažďovat se mohou pouze v nádobách tomu odpovídajících (ať už se jedná o kontejnery, záchytné vany, polyethylenové pytle atd.), zároveň se nesmí dlouhodobě skladovat, přepravovat, či likvidovat jinak, než jak je dovoleno.

Jak na třídění ve firmách

Základem pro třídění odpadu je omezení tvoření odpadu. Možná to zní poněkud krkolomně, ale prvním krokem při správném zpracovávání odpadu by měla být snaha o jeho minimalizaci. To obnáší především informovanost a uvědomělost. Při udržitelnějším smýšlení nejde jen o šetření naší přírody, ale především firemní kasy. Například při předcházení zbytečnému tisku, vyhazování zcela nepoužitých papírů apod. lze zachránit nejen odpad, ale i zbytečné náklady. Proto by mělo ve firmách probíhat pravidelné školení o udržitelnosti a případně recyklaci a motivace k tomu, aby zaměstnanci tuto firemní hodnotu dodržovali.

Dalším krokem je tedy správné třídění odpadu do patřičných nádob. Pozor ovšem při třídění plastů a papírů, kdy ne každý papír či plast se dá vytřídit. V tomto případě je dobré si tyto věci předem nastudovat, abyste netřídili zbytečně.

Možností je také zapojením se do ekologických projektů, které mají kolikrát za snahu vysbírávat zbytečné odpady firem a dále je zpracovávat, případně za firmu vytřídit.

Nechte celou BOZP agendu na profesionálech!

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO dokumentaci na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.