Fotovoltaika a požární ochrana

fotovoltaika a požární ochrana

Zájem o solární fotovoltaické elektrárny vlivem zvyšování cen energií v loňském roce stoupl. Fotovoltaika patří obecně mezi bezpečné technologie, u kterých lze očekávat jen minimum rizik. Přes to zde určitá požární rizika nalezneme. Pojďme se společně podívat na rizika i na to, jak vypadá požární ochrana.

Nejčastější problémy u fotovoltaiky

Každé elektrické zařízení s sebou přináší určitá rizika vzniku požáru a ani fotovoltaické systémy nejsou výjimkou. Nejčastějšími problémy z hlediska požárního rizika jsou u fotovoltaiky chybná instalace (38 %), výrobní vada komponentů (35 %), chyba v projektu FV systému (17 %) a vnější vlivy prostředí (10 %).

(zdroj: Bewertung des Brandrisikos in Photovoltaik-Anlagen und Ertstellung von Sicherheitskonzepten zur Risikominimierung)

Přečtěte si také: Fotovoltaika: jak získat dotace a na co si dát pozor ještě před instalací!

Ačkoliv jsou požáry fotovoltaických elektráren málo četné, můžeme předpokládat, že s jejich rostoucí oblibou toto číslo stoupne. Instalaci fotovoltaiky by vzhledem k bezpečnosti měla provádět oprávněná osoba, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci. Právě chybná instalace je nejčastějším důvodem požáru.

Mezi vnější vlivy, které představují pro fotovoltaické elektrárny riziko patří například povětrnostní podmínky či poškození systému zvěří.

Požární ochrana

Stejně jako u jiných zařízení je u fotovoltaiky pro její bezpečné fungování nutné, aby byla správně navržena, nainstalována a poté udržována.

Přečtěte si také: Jak by rozhodně neměly vypadat požární dveře?

Pro prevenci vzniku požáru je ve fázi projekce nutné vyhodnocení požárního rizika stavebních konstrukcí, jehož součástí jsou tři zásadní body: požární odolnost konstrukce, třída reakce na oheň a umístění instalace.

Po instalaci byste neměli zapomenout na pravidelnou údržbu a kontrolu fotovoltaických systémů. Cílem údržby je kontrola základních komponentů a v případě poškození i jejich oprava, čímž dochází k prevenci vzniku požáru. Dokumentace o revizích není důležitá jen pro bezpečný provoz zařízení, ale také pro případné řešení problému s pojišťovnou.