Co je kategorizace prací?

kategorizace prací

Technici Extérie se na kontrolách často setkávají s chybějící kategorizací prací, se kterou následně souvisí další problémy. Co kategorizace prací vůbec je a proč je pro každé pracoviště tak důležitá? Díky tomuto článku už pro vás bude kategorizace hračkou a vyhnete se vysokým pokutám.

Co to kategorizace je?

Jedná se o základní povinnost každého zaměstnavatele, při které dochází k přerozdělení jednotlivých prací do čtyř základních kategorií dle jejich rizikovosti. Podle toho, jak moc je dané pracoviště rizikové, se odvíjí další povinnosti, jako jsou například pravidelné lékařské prohlídky nebo povinnost lékařského dohledu na pracovišti.

Přečtěte si také: Jak by rozhodně neměly vypadat požární dveře?

Do jakých kategorií lze práce zařadit?

Každou práci můžeme dle toho, jak moc je riziková, zařadit do 1. až 4. kategorie. Zatímco u prací v první kategorii se nevyskytují téměř žádná rizika, která by přímo ohrožovala vaše zdraví, u čtvrté již průkazně existuje nějaký faktor, který může mít nepříznivý vliv na vaše zdraví, a to i přes používání OOPP.

Za chybějící kategorizaci hrozí sankce!

Na kontrolách se velmi často setkáváme s chybějící kategorizací prací a s tím spojenými dalšími problémy. Za nevypracování kategorizace přitom zaměstnavatelům hrozí pokuta až 2 miliony korun, což může být pro některé likvidační.

Na koho se obrátit?

Nevíte si s kategorizací rady? Není nic jednoduššího, než se obrátit na Extérii. Ta klientům poradí a pomůže zajistit měření a hodnocení rizikových faktorů. Následně zpracuje samotné zařazení do příslušné kategorie a poskytne poradenství při hlášení kategorizace na KHS. Nejen, že vám ušetří čas a starosti, ale také finance v případě nečekané kontroly ze strany státu.