Ochrana zdraví při práci ve skladovací hale. Rizikem je i hluk či prach

Hlavně ochránit zdraví zaměstnance. To je hlavní cíl a úkol každého zaměstnavatele. Ti nesmí zapomínat na pravidelná školení bezpečnosti práce, aby se předcházelo vzniku úrazů a škodám na majetku. Díky školení budou pracovníci vědět, jak mají k práci na různých pracovištích přistupovat, jaké jsou jejich povinnosti a co musí při práci nosit či dodržovat. Zejména u práce ve skladovacích halách jsou školení velice důležitá, protože právě v halách dochází k výraznému ohrožení zdraví zaměstnance.  

Skladovací haly jsou opravdu obrovským rizikem pro zdraví člověka. Nejsou totiž používány jenom pro skladování hotových produktů nebo zboží, ale často se v nich nachází, respektive skladují i nejrůznější čistící prostředky nebo dezinfekční přípravky, prací prášky a mnohdy i chemikálie, ke kterým je třeba přistupovat obzvlášť opatrně.  

Jelikož je práce ve skladu opravdu nebezpečná, je nutné se držet rovnou několika pravidel, které stanovuje zákon a BOZP.  

Rizikem je hluk i prach 

Práce ve skladu se pojí s mnoha rizikovými faktory. Jedním takovým rizikovým faktorem je samozřejmě hluk čili faktor fyzikální, kam spadají taktéž vibrace. K rizikovým faktorům patří i chemikálie nebo biologičtí činitelé, jako jsou bakterie nebo plísně či viry. A samozřejmě je rizikem i prach, fyzická zátěž nebo zraková zátěž.  

Jelikož je rizikových faktorů ve skladovacích halách hned několik, zaměstnavatel se musí snažit jejich působení alespoň zmírnit, a to za pomocí technologických nebo technických opatření. K tomuto musí dojít především v případě, kdy překročení přípustných hodnot rizikových faktorů nelze vyloučit.  

Ochraňujte zdraví zaměstnance při jeho práci 

Každý zaměstnavatel je povinen chránit zdraví zaměstnance při práci, tudíž se musí jeho práce kategorizovat a na základě toho se musí provést školení, kde bude zaměstnanec informován o rizicích práce a o opatřeních, která vedou k ochraně zdraví při práci.