Home office a BOZP. Roli hraje důvěra

Home office a BOZP. Roli hraje důvěra

Home office je dnes styl, kterým pracujeme. Venku stále ještě panuje nebezpečné onemocnění, a dokonce i vláda firmám nařídila, aby ti, kteří z domu pracovat mohou, aby z domu zkrátka pracovali. Má se tím výrazně snížit šíření nákazy, na kterou bohužel není lék a která nám nebezpečnou rychlostí plní zdravotnická zařízení. Pokud jste aktuálně v situaci, kdy pracujete takzvanou formou home office, nabízí se otázka, jestli dodržujete pravidla bezpečnosti práce. Možná jste si říkali, že v rámci home office žádné BOZP řešit nemusíte, ovšem to je omyl. I na práci z domova se několik pravidel vztahuje.  

Je sice pravdou, že pro práci z domova často nelze využívat stejné pracovní postupy nebo pravidla či procesy, které se osvědčily při pracování ve firmě, ale i tak může práce odsýpat. Zaměstnavatelé si však nemohou oddychnout, co se týče BOZP, protože i v případě využívání home office musí několik věcí dodržovat.  

Musí se definovat alespoň základní požadavky 

Práce formou home office je založená především n důvěře. A právě na důvěru se musí zaměstnavatel spolehnout i v případě toho, kdy zaměstnanci sděluje jeho požadavky na pracovní místo. Předtím, než dojde k přechodu na home office musí být jednoznačně definovány alespoň základní požadavky, které na domácí pracoviště nebo pracovní prostředky jsou kladeny. A zaměstnavatel je následně povinen požadavky splnit a BOZP ze své strany dodržet.  

Je třeba si uvědomit, že dodržení základních požadavků na BOZP i při home office vede k ochraně zdraví při práci a ke snížení možných rizik ohrožení života.  

Zaměstnavatel se musí spoléhat na zaměstnance 

Jak již bylo zmíněno, v tomto případě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem kraluje důvěra. Zaměstnavatel se na svého podřízeného spoléhá a musí mu věřit v tom, že poskytnuté informace nebo prohlášení týkající se jeho domácího pracoviště jsou skutečně pravdivé a že ze strany zaměstnance dochází k dodržování všech povinností v rámci BOZP.