K jakým nehodám dochází při práci ve výškách?

K jakým nehodám dochází při práci ve výškách?

Výškové práce jsou jedny z nejrizikovějších z pohledu bezpečnosti práce. Odborníci na BOZP je dávají na stejnou úroveň jako stavebnictví, i zde dochází nejčastěji k pracovním úrazům. Výškovými pracemi myslíme kupříkladu opraváře vlaků, také umývače oken nebo pokrývače, samozřejmě sem spadá vícero pracovních profesí. Během vykonávání těchto a dalších výškových prací dochází k celé řadě úrazů. Víte, k jakým konkrétně? 

Pád z přenosného žebříku 

Mezi nejčastější úrazy týkajících se výškové práce patří pády z přenosného žebříku. Přenosné žebříky jsou něco, co se při vykonávání výškových prací využívá naprosto běžně, proto se těmto pádům asi ani nelze divit. Většinou je však na vině jenom nesprávné zacházení s tímto pomocníkem nebo také nedostatečné zajištění, což bývá u výškových prací velice často podceňováno. Také bývá důvodem pádu z žebříku i samotný žebřík, který jenom špatně zvolíme.  

Propadnutí 

Výškové práce se také týkají práce na lešeních. Jak již bylo zmíněno, mluvíme třeba o pokrývačích nebo o umývačích oken, kteří běžně lešení nebo podobné pomocníky využívají. Bohužel v tomto případě dochází k dalšímu velice častému úrazu, a to k následkům propadnutí.  

Propadnutí většinou nastává v okamžiku, kdy se zanedbají příslušná opatření nebo kdy se opomene fakt, že jsou povrchy velice křehké v bezpečnostním plánu. Zkrátka se zapomene na možná rizika nebo se možná rizika nerespektují.  

Nezajištěné střechy 

Na bezpečnost práce se nedbá ani při práci na střechách. Střechy bývají často nezajištěné, pracovníci se pohybují v těchto nezajištěných okolích.  

Pokud pracujete na střeše a chcete předcházet možným úrazům nebo nehodám, je dobré používat alespoň alternativní metody, jako je dočasné zábradlí nebo bezpečnostní značení či zadržovací systémy.