Nejčastější nehody při práci ve výškách. BOZP nepodceňujte

Nejčastější nehody při práci ve výškách. BOZP nepodceňujte

Nehody při práci – k těm dochází prakticky denně. Zaměstnanci musí dodržovat stanovené povinnosti plynoucí z BOZP, jinak bude ohroženo jejich zdraví, ne-li život. Každý zaměstnavatel je povinen proškolit zaměstnance o možných rizicích a také je kontrolovat, zdali dodržují stanovené podmínky. Na pomoc si mohou povolat firmu Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO. Dočtete se o ní kupříkladu v recenzích na internetu. 

S pomocí zmiňované společnosti se může předcházet třeba nehodám při práci ve výškách. Bohužel práce ve výškách patří k nejrizikovějším vůbec. Podle posledních statistik více jak šedesát procent pádů z výšek končí smrtí. 

Pády ze zabudovaného žebříku 

K vůbec nejčastějším nehodám při práci ve výškách patří pády ze zabudovaného žebříku. I když jsou žebříky zabudované, neznamená to, že se nehodám předchází. I když bývají takové žebříky vybavené ochranným košem, ne vždycky jsou účinné. Je dobré přidat na bezpečnostních opatřeních, kupříkladu je vhodné používat dvojité lano s tlumičem pádu. 

Pády z nezajištěných střech

K dalším velice častým nehodám při práci ve výškách patří pády z nezajištěných střech. Vždycky by měly mít jak střechy, tak plošiny zabezpečené okraje. Pokud se na plošinách přímo nepracuje, vhodné je alespoň dočasné zábradlí nebo jakékoli bezpečnostní značení. Případně jsou vhodné i zadržovací systémy, radí odborníci. 

Propadnutí

Při práci ve výškách také velice často dochází k propadnutí. To způsobují velice křehké povrchy, jako je kupříkladu vlnitý plech nebo střešní okna. Aby se předcházelo podobným nešťastným situacím, je dobré označit křehké povrchy v bezpečnostním plánu, jenž vyhodnocuje možná rizika. Pracovníci se pak budou těmto místům vyhýbat obloukem a eliminuje se tak riziko propadnutí.