I školství musí dodržovat BOZP. Inspektoři však odhalili vlnu přestupků

I školství musí dodržovat BOZP. Inspektoři však odhalili vlnu přestupků

Bezpečnost práce a požární ochrana jsou oblasti, které se týkají prakticky jakéhokoli místa, tudíž lze říct, že prakticky všude se musí předpisy vztahujícími se na BOZP a PO řídit. Ať už se tedy jedná o klasická pracoviště nebo o zdravotnictví či státní správu, všude se musí dodržovat zákonem stanovené podmínky, které předchází úrazům nebo požáru na pracovištích. Jinak tomu není ani ve školstvích, kde se však bohužel v posledních letech polevuje při plnění stanovených povinností. Dokazují to i kontroly, které provádí inspektoři ve školách. Jenom za posledních dvanáct měsíců bylo odhaleno více jak tisícovka porušení předpisů BOZP.  

Každý rok ta stejná písnička 

Každým rokem se kontroluje i několik stovek škol na území České republiky. Je přece jen velice důležité dodržovat stanovené povinnosti, které se týkají BOZP. Tím se opravdu eliminuje množství úrazů, ke kterým ve školských zařízeních jinak běžně dochází. A při těchto pravidelných kontrolách se opravdu objevuje obrovské množství porušení či nedodržení povinností BOZP.  

Zatímco na některé školy chodí kontroly namátkou, jiné školy navštěvují inspektoři proto, že dostali podnět, a to buď od někoho konkrétního, nebo chodí na základě anonymního podnětu, jenž jim byl zaslán.  

Podnětů chodí několik tisíc 

Obdržených podnětů na kontroly v rámci BOZP je každoročně i několik tisíc. Na základě řady podnětů se inspektoři vydávají do konkrétních školských zařízení a zjišťují, zdali podněty byly oprávněné či naopak neoprávněné. Jak jsme však zmínili, ročně se přestupků odhalí i tisíc, tudíž školy se kvůli tomu hodně plácnou přes kapsu. Za nedodržení povinností totiž hrozí nemalé pokuty. Jejich výše se stanovuje na základě konkrétního přestupku. Společně s pokutou za nedodržení povinností se také stanovuje i termín toho, do kdy se musí dát situace do pořádku.