Vedení a pravidelná aktualizace dokumentace PO je povinností zaměstnavatelů

Vedení a pravidelná aktualizace dokumentace PO je povinností zaměstnavatelů

Dodržovat veškeré stanovené body BOZP – to je jedna z mnoha povinností každého zaměstnavatele. Kromě tohoto se však musí dbát i na povinnosti týkající se požární ochrany. Sem spadá například vedení a samozřejmě pravidelné aktualizování dokumentace požární ochrany, na což bohužel řada zaměstnavatelů zapomíná. Aby vám nebyla udělena nemalá pokuta v případě příchodu kontroly do podniku, doporučujeme tuto záležitost raději svěřit do rukou firmě Extéria, která se pyšní stovkou kladných referencí a recenzí nejen na internetu. Firma, jelikož je špičkou mezi poskytovateli poradenství BOZP a PO, se postará o vše, co s PO souvisí. 

Možná si říkáte, že dokumentaci PO hravě zvládnete vést a případně aktualizovat. Jenže dokumentace toho musí obsahovat tolik! A na nic nesmí být zapomenuto, přece jenom dokumentace PO stanovuje podmínky požární bezpečnosti, podle kterých se v případě požáru postupuje. Jednotlivé skutečnosti vychází z právních předpisů o požární ochraně a k vedení se musí přistupovat opravdu zodpovědně. 

Co by dokumentace neměla postrádat?

Jak již bylo zmíněno, součástí dokumentace PO musí být řada věcí. Například musí obsahovat dokumentaci o začlenění pracoviště do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím. Samozřejmě musí být zpracován požární řád, dále také řád ohlašovny požárů i požární kniha. 

Součástí dokumentace PO je také dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, také požární evakuační plán nebo požární poplachové směrnice, podle kterých se v případě požáru kdekdo řídí. 

Co dalšího musí dokumentace PO obsahovat?

  • Dokumentaci o činnosti a také akceschopnosti požární jednotky.
  • Posouzení požárního nebezpečí. 
  • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. 
  • Dokumentaci zdolávání požárů. 
  • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců.