Požární kniha se musí vést v každém podniku. Co musí obsahovat a jak ji správně vést?

Požární kniha se musí vést v každém podniku. Co musí obsahovat a jak ji správně vést?

Každý zaměstnavatel má řadu stanovených povinností, jež mu pokládá zákon sám. Například se musí dodržovat řada povinností v rámci požární ochrany. Na každém pracovišti může vypuknout požár a člověk musí vědět, jak má reagovat, jak má k požáru přistupovat a podobně. Součástí povinností požární ochrany je především vedení požární knihy, která patří mezi základní druhy dokumentace požární ochrany.  

Vést požární knihu, která je součástí celkové dokumentace požární ochrany, je dáno zákonem, náležitost požární knihy (čili to, co musí kniha obsahovat) pak stanovují vyhlášky o požární prevenci. Její hlavní náplní jsou především důležité skutečnosti, které se týkají požární ochrany.  

Co musí požární kniha obsahovat? 

Součástí požární knihy musí být skutečnosti týkající se provedených preventivních požárních prohlídek. Musí se vést záznamy o provedených školeních zaměstnanců a samozřejmě se musí vést i záznamy o odborné přípravě preventivních požárních hlídek. Součástí požární knihy jsou i záznamy o vzniklých požárech nebo skutečnosti týkající se odborné přípravy preventistů požární ochrany. A samozřejmě je nutné, aby požární kniha obsahovala i záznamy o kontrole dokumentace požární ochrany.  

Jakým způsobem vést požární knihu? 

V souvislosti s vedením požární knihy se nabízí otázka, jakým způsobem či stylem se musí požární kniha vést. Žijeme přece v moderní době, proto se nabízí otázka, jestli je nutné vést knihu v klasickém papírovém provedení. Pravdou je, že je možné vést knihu různě. Buď se může volit klasické tištěné provedení, nebo lze zakládat záznamy, jež má kniha obsahovat, přehledně do šanonů. Navíc je také možnost vytvořit o požární knize digitální záznam, což umožňuje dnešní době přenosných počítačů a Wi-Fi připojení. 

V každém případě je však třeba vést záznamy v požární knize přehledně a řádně.