Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku (BOZP)

zdravé pracoviště

Známá evropská agentura EU-OSHA již potvrdila, že ke kampani pro zdravější pracoviště pro všechny bez rozdílu věku se připojila první vlna oficiálních a mediálních partnerů. Tuto síť partnerů tvoří evropské mezinárodní firmy a organizace z řad různých odvětví, a to včetně zaměstnavatelů i zaměstnanců a nadnárodních a nevládních organizací. Dále se ke kampani hlásí i spousta mediálních partnerů, kteří se publikací a prostřednictvím internetu snaží propagovat nejen tuto kampaň, ale i problémy, které má řešit.

Na co se zaměřuje?

Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku se zaměřuje na přizpůsobení pracovního života v souvislosti se stárnutím pracovní síly v Evropě. Snaží se tedy především o dodržení co nejvyšší prevence proti úrazům a nemocím z povolání. Součástí kampaně je i zajistit zaměstnancům prevenci proti těmto úrazům ve formě rehabilitací či hodnocení rizik. Tato kampaň je již dnes velmi úspěšná. Mediální partneři, kteří se k ní připojili, zahrnují novináře a redaktory z celé Evropy. Ti se pomocí svých sítí, internetových kanálů a sociálních sítí snaží ze všech sil propagovat jak problematiku v oblasti BOZP na pracovištích, tak i samotnou kampaň a její poselství. Organizovány jsou různého druhu propagující akce, vzdělávací kurzy a nově i soutěž Evropské ceny, která stále vyzývá k zaslání nominací za správnou praxi.

První vlna oficiálních partnerů této kampaně se skládá především z organizací, které se k nápadu připojily i po úspěšné účasti v kampani Zdravé pracoviště zvládne i stres. Partnerství s touto kampaní s sebou přináší spousta výhod, jako například větší zviditelnění, navazování nových kontaktů a výměna užitečných poznatků. Těmto partnerům se také dostane veliké možnosti zúčastnění se různých akcí či aktivit a soutěží. Druhá vlna partnerů se odhaduje na rok 2016, a to jen díky urgenci a výzvám agentury EU-OSHA, která se na tuto další vlnu velmi dobře připravila.