Jak je to s obsluhou motorové pily a BOZP?

motorové pily a BOZP

Pracujete ve dřevozpracovatelském průmyslu nebo ve svém zaměstnání často používáte motorovou pilu? V takovém případě je třeba dbát na pravidla a povinnosti týkající se bezpečnosti práce. Ať už jste osoba samostatně výdělečně činná nebo zaměstnavatel, který má pod svými křídly rovnou několik zaměstnanců pracujících s motorovou pilou, měli byste mít BOZP vyřešenou. S případným řešením BOZP však může pomoct firma Extéria, která patří dlouhodobě k předním poskytovatelům poradenství právě v oblastech bezpečnosti práce a požární ochrany. O tom, jak firma přistupuje ke svým klientům či ke svým zaměstnancům se dozvíte v referencích na internetu.

Zaměřme se však na motorovou pilu, respektive na obsluhu motorové pily. Přece jenom práce s tímto nástrojem je riziková práce, kterou lze přirovnat třeba k práci na cirkulárce nebo s bruskou. Není možné, aby tuto práci vykonával každý, přece jen při výkonu této práce může dojít k poškození zdraví.

Ten, kdo pracuje s motorovou pilou, musí být zdravotně způsobilý

Jak již bylo zmíněno, s motorovou pilou opravdu nemůže pracovat každý. Ten, kdo s motorovou pilou pracuje, musí být bezesporu zdravotně způsobilý. Zaměstnavatel je povinen zajistit pracovnělékařské služby, během kterých se zjistí, jestli je daný zaměstnanec zdravotně způsobilým jedincem pro obsluhu motorové pily.

Na základě pracovnělékařské prohlídky zaměstnavatel zařadí zaměstnance do kategorie práce a lékaři je třeba říct, že bude pracovat s motorovou pilou, tedy že bude vykonávat činnost s rizikem ohrožení svého zdraví.

Neodpovídající zdravotní stav rovná se nemožnost pracovat s motorovou pilou

Pokud lékař řekne, že daný zaměstnanec není zdravotně způsobilý, není jiné možnosti než najít jiného vhodného zaměstnance. Neodpovídající zdravotní stav se totiž rovná nemožnosti pracovat s motorovou pilou.