Školení zaměstnanců je nyní důležitější než kdy dřív

Školení zaměstnanců je nyní důležitější než kdy dřív

V současné době koronaviru je velice důležité pravidelně proškolovat zaměstnance. Jelikož se musí dodržovat přísné hygienické návyky, každý zaměstnanec musí vědět, co na pracovišti dělat, jestli si musí mýt ruce nebo jak přistupovat k ochranným pracovním pomůckám. Pokud nemáte čas na pravidelné proškolování zaměstnanců, vyplatí se vsadit na firmu Extéria, která se postará nejen o pravidelná školení, ale také o vše, co s BOZP a PO souvisí. O firmě se dočtete v mnoha referencích na internetu. 

Preventivní opatření na pracovišti

Aby nedocházelo k možnému šíření nákazy, je velice důležité zavést na pracovišti řadu opatření, i když se jedná jen o preventivní opatření. Aby však bylo docíleno toho, že zaměstnanci budou používat tato preventivní opatření, je nutné je proto proškolit. Tudíž jak již bylo zmíněno na začátku, školení zaměstnanců je nyní důležitější než kdy jindy. 

V současné době navíc zaměstnavatelé mají na svých bedrech daleko větší riziko než dříve. Pokud by došlo k újmě na zdraví proto, že nebylo prováděno školení v dostatečných intervalech nebo že se dokonce školení neprovedlo vůbec, i když byla zavedena preventivní opatření, hrozí v případě prokázání viny pokuty sahající až do milionů korun. 

Co spadá do preventivních opatření?

I když je první vlna koronaviru už na ústupu, neznamená to, že nemůže přijít druhá vlna nebo že máme snad vyhráno. Vyhráno není v žádném případě, proto by žádný zaměstnavatel neměl brát aktuální situaci na lehkou váhu. Je velice důležité, aby na každém pracovišti byla zajištěna preventivní opatření, jež by mohla možné šíření nákazy vyloučit. 

Do preventivních opatření spadají například dávkovače s dezinfekcí umístěné v podniku nebo například používání ochranných pracovních pomůcek při práci. Těmito ochrannými pomůckami myslíme roušky, respirátory, případně štíty nebo také rukavice, které ochraňují ruce a zabraňují možnému přenosu bakterií.