Jak je to se vstupním školením BOZP

Jak je to se vstupním školením BOZP

Zaměstnavatelé mají řadu povinností, které musí splnit. Zejména mluvíme o dodržení povinností v rámci bezpečnosti práce čili v rámci BOZP. Pokud by náhodou přišla kontrola do podniku, který nemá BOZP vyřešeno, postihla by zaměstnavatele nemalá pokuta. Mimochodem, věděli jste, že se pokuty za nedodržení povinností k BOZP mohou dostat až do výše několika milionů korun? Vyhněte se těmto pokutám tak, že budete psát a aktualizovat dokumentaci nebo provádět pravidelná školená zaměstnanců, z nichž to nejdůležitější je samozřejmě vstupní školení BOZP.  

Kdy se provádí vstupní školení BOZP 

Vstupní školení BOZP se logicky provádí ve chvíli, kdy zaměstnanec nastoupí do nové práce. Zpravidla se provádí hned první den nástupu zaměstnance do práce, a to nezávisle na tom, jestli je nebo není ve zkušební době. Zaměstnanec tedy v každém případě musí projít vstupním školením během prvních dnů, kdy navštěvuje zaměstnání.  

Samozřejmě zaměstnanci myslíme naprosto všechny pracovníky na pracovišti nezávisle na tom, jestli mají klasickou smlouvu na hlavní pracovní poměr nebo jestli pracují jako brigádníci na DPP.  

Je nutné provádět vstupní školení ještě někdy v budoucnu? 

Vstupní školení se však netýká jenom zaměstnanců, kteří vstoupili do nové práce. Zaměstnavatelé musí provádět školení zaměstnanců i ve chvíli, kdy například došlo ke změně pracovního zařazení čili kdy byl pracovník převelen na jiné místo nebo kdy došlo ke změně druhu jeho práce. Stejně tak je důležité vstupní školení provést opakovaně i ve chvíli, kdy začne pracovník pracovat s jinými technologiemi, případně kdy se změní jeho pracovní postupy.  

Školení zajišťuje vždycky zaměstnavatel 

Zaměstnavatelé jsou povinni školení zaměstnanci zajistit. Jsou to ty jediné osoby, které jsou povinné zajistit nejen vstupní školení, ale také další druhy školení svým zaměstnancům, a to na vlastní náklady a v pracovní době zaměstnance.