Jak posílit výchovu mladých v oblasti bezpečnosti práce?

BOZP

Správné dodržování bezpečnosti práce, snížení rizik vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání, to vše je velmi důležité. Pokud se lidé těmto zásadám učí už od mládí, je mnohem vyšší šance, že jim přejdou do krve a budou se jimi řídit po celý život. Přesně to radí i franchisová firma Extéria, která má ve své působnosti otázky spojené s bezpečností práce, ochranou zdraví a také požární ochranou.

Kontrola musí být i na soutěžích

Je naprosto zřejmé, že výchova a vzdělávání mladých v této oblasti padne na úrodnou půdu. Proto je třeba ji intenzivně podporovat. Jak? Možností je celá řada, jednu z nich poskytují také učňovské soutěže zručnosti. I zde je ovšem třeba zajistit dodržení všech zásad bezpečnosti práce, aby například nedošlo ke zbytečnému úrazu. Proto na podobné akce vysílá svého inspektora i Oblastní inspektorát práce. Příkladem ostatním jsou v tomto směru Pardubický kraj a Královehradecký kraj. Pravidelně se zde koná na jaře soutěžní přehlídka stavebních řemesel pod názvem SUSO v Hradci Králové. Tato zvláštní zkratka značí Soutěž učňů stavebních oborů. Jinou podobnou akcí je přehlídka Řemeslo/Skill. Síly si zde měří mladí v oborech jako truhlář, montér suchých staveb, zedník či obkladač.

Neformální výuka je nejlepší

Při obou soutěžích v porotě nechybí ani inspektor, který hodnotí, jak jednotliví soutěžící dodržují správné zásady bezpečnosti práce. Například intenzivně sleduje, jak používají osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní obuv a oděvy. Dále jak si vede při používání ručního elektrického nářadí, které k práci potřebuje, zda s ním pracuje tak, aby neohrozil své zdraví nebo zdraví někoho jiného v okolí. Také posuzuje pořádek na pracovišti. Jestliže něco není v pořádku a v souladu s platnými zásadami, může za to soutěžícím odečíst body. Nejlépe si tak mladí lidé v praxi uvědomí zásady bezpečnosti práce v přímé komunikaci s inspektorem, který je upozorní na případné chyby a vysvětlí jim možná rizika. Teorie je totiž hezká, ale největší význam má samozřejmě její aplikace v praxi a to ideálně naprosto neformálním způsobem. Právě to se na soutěžích daří.